Reklama

TAURONPE (TPE): Skonsolidowany Raport roczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20132012 (przekszt.)20132012 (przekszt.)
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (2012 - dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 19 131 122 24 752 985 4 543 130 5 930 847
Zysk operacyjny 1 934 066 2 165 129 459 289 518 768
Zysk przed opodatkowaniem 1 683 621 1 947 577 399 815 466 642
Zysk netto 1 346 485 1 550 799 319 755 371 574
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 308 318 1 476 392 310 691 353 746
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 38 167 74 407 9 064 17 828
Pozostałe całkowite dochody 43 488 (333 594) 10 327 (79 930)
Łączne całkowite dochody 1 389 973 1 217 205 330 082 291 644
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 349 123 1 157 617 320 381 277 367
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 40 850 59 588 9 701 14 277
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,75 0,84 0,18 0,20
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 079 082 3 479 051 968 673 833 585
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 180 488) (3 282 929) (992 754) (786 594)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(249 100) 189 716 (59 155) 45 456
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(350 506) 385 838 (83 236) 92 447
1 kolumna / stan na 31.12.2013 2 kolumna / stan na 31.12.2012 (dane przekształcone) 3 kolumna / stan na 31.12.2013 4 kolumna / stan na 31.12.2012 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 27 567 008 25 471 230 6 647 137 6 230 427
Aktywa obrotowe 4 755 521 5 766 232 1 146 683 1 410 457
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 33 041 36 215 7 967 8 858
Aktywa razem 32 355 570 31 273 677 7 801 787 7 649 742
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 112 931 2 143 424
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 327 165 16 306 681 4 178 039 3 988 719
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 466 334 493 339 112 446 120 674
Kapitał własny razem 17 793 499 16 800 020 4 290 485 4 109 393
Zobowiązania długoterminowe 9 304 341 9 081 234 2 243 524 2 221 328
Zobowiązania krótkoterminowe 5 257 730 5 392 423 1 267 778 1 319 021
Zobowiązania razem 14 562 071 14 473 657 3 511 302 3 540 349
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »