Reklama

TAURONPE (TPE): Skonsolidowany Raport roczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
dane przekszt.dane przekszt.
Przychody ze sprzedaży 18 121 748 17 424 551 4 247 052 4 105 014
Zysk operacyjny 790 729 1 879 321 185 317 442 745
Zysk przed opodatkowaniem 504 647 1 757 652 118 270 414 082
Zysk netto 207 045 1 382 946 48 524 325 805
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204 880 1 380 663 48 016 325 267
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 165 2 283 507 538
Pozostałe całkowite dochody netto(24 522) 6 366 (5 747) 1 500
Łączne całkowite dochody 182 523 1 389 312 42 776 327 305
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 180 398 1 386 996 42 278 326 759
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 2 125 2 316 498 546
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,12 0,79 0,03 0,19
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 056 766 3 558 667 482 028 838 379
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 221 547) (3 871 676) (755 009) (912 120)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 171 400 759 629 274 532 178 959
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 619 446 620 1 551 105 218
Stan na:31.12.201831.12.201731.12.201831.12.2017
dane przekszt.dane przekszt.
Aktywa trwałe 32 541 865 31 048 542 7 567 876 7 444 087
Aktywa obrotowe 4 555 612 4 786 474 1 059 445 1 147 588
Aktywa razem 37 097 477 35 835 016 8 627 320 8 591 675
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 037 848 2 100 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 295 824 18 036 446 4 254 843 4 324 354
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 132 657 31 367 30 850 7 520
Kapitał własny razem 18 428 481 18 067 813 4 285 693 4 331 874
Zobowiązania długoterminowe 11 382 254 12 739 852 2 647 036 3 054 461
Zobowiązania krótkoterminowe 7 286 742 5 027 351 1 694 591 1 205 340
Zobowiązania razem 18 668 996 17 767 203 4 341 627 4 259 801
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »