Reklama

TERMOREX (TRR): Skonsolidowany Raport roczny TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe171561624139903894
Wartości niematerialne3842910
Rzeczowe aktywa trwałe156021343636283221
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych024230582
Inwestycje pozostałe127322329653
Aktywa z tytułu odroczonego podatko dochodowego2051174828
Inne aktywa38090
Aktywa obrotowe140721255432723010
Zapasy14981352347324
Należności handlowe8639700420091679
Należnośi z tyt. umów o usługi budowlane6741061157254
Nalezności pozostałe29042468675592
Aktywa finansowe2803916594
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty772781967
Suma aktywów312282879572626904
Kapitał własny209551904848734569
Kapitał podstawowy113501135026402721
Inne składniki kapitału własnego6393583514871399
Zyski zatrzymane4301863100447
Zobowiązania długoterminowe17161537399369
Zobowiązania krótkoterminowe8557821019901968
Suma pasywów312282879572626904
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży6322636252148188541
Koszt sprzedanych produktów5705029796133707019
Koszty sprzedaży13572012318474
Koszty ogólnego zarządu474825591113603
Pozostałe przychody operacyjne1721654039
Pozostałe koszty operacyjne3152767465
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-40-397-9-94
Przychody finansowe2661566237
Koszty finansowe66316815540
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych0-1400-33
Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia2290540
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2801225-65389
Podatek dochodowy563631386
Zysk (strata) netto-336862-78203
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej47567671115181
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1387-2352-325-554
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-35701556-837367
Przepływy pieniężne razem-201-29-47-7
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-201-29-47-7
Liczba akcji (szt.)113500000113500000113500000113500000
Wartość księgowa na jedną akcję0,160,160,050,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda0000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »