Reklama

TVN (TVN): Skonsolidowany Raport roczny TVN SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2014201320142013
Przychody ze sprzedaży netto 1.593.8041.538.499380.446365.362
Zysk z działalności operacyjnej477.337297.158113.94270.567
Zysk / (strata) brutto 197.050(269.766)47.036(64.062)
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej189.350(206.881)45.198520.077
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 194.745(197.763)46.486(46.963)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 610.461596.056145.719141.547
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98.646)21.737(23.547)5.162
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (638.747)(527.037)(152.471)(125.157)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (126.933)90.756(30.299)21.552
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach )345.987.750344.345.683345.987.750344.345.683
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach)347.056.964344.909.301347.056.964344.909.301
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na akcję (nie w tysiącach)0,56(0,57)0,13(0,14)
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,56(0,57)0,13(0,14)
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach)0,56(0,57)0,13(0,14)
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach)0,000,640,000,15
Stan na dzień 31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201431 grudnia 2013
Aktywa razem3.814.7673.899.259895.002940.215
Aktywa obrotowe981.8791.058.477230.364255.227
Zobowiązania długoterminowe2.348.6672.520.141551.033607.673
Zobowiązania krótkoterminowe498.049421.829116.850101.714
Kapitał własny968.051982.797227.119236.978
Kapitał zakładowy70.55069.29916.55216.710
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »