UNIMOT (UNT): Skonsolidowany Raport roczny UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018Dane porówn.*2018Dane porówn.*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 370 994 3 009 249 790 033 708 943
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 727 29 896 170 7 043
Zysk/(strata) brutto (221) 24 000 (52) 5 654
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 110 20 705 26 4 878
Zysk/(strata) netto (3 140) 19 515 (736) 4 597
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (29 200) 20 117 (6 843) 4 739
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 090) (3 014) (255) (710)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 317) 50 204 (6 402) 11 827
Przepływy pieniężne netto, razem (57 607) 67 307 (13 501) 15 857
Aktywa, razem 603 285 618 520 140 299 148 294
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 410 040 408 199 95 358 97 868
Zobowiązania długoterminowe 13 679 25 306 3 181 6 067
Zobowiązania krótkoterminowe 396 361 382 893 92 177 91 801
Kapitał własny 193 245 210 321 44 941 50 426
Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 907 1 966
Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 0,01 2,68 0,00 0,63
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 0,01 2,68 0,00 0,63
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 23,57 25,66 5,48 6,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 23,57 25,66 5,48 6,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) 1,70 1,20 0,40 0,28
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »