Reklama

PULAWY (ZAP): Skonsolidowany raport roczny ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej3.948.3312.882.320924.928723.129 
  II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej1.034.156644.184242.259161.616 
  III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej686.855347.092160.90187.080 
  IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej601.582289.746140.92572.693 
  V. Zysk/(strata) netto za okres600.482279.430140.66870.105 
  VI. Całkowity dochód za rok obrotowy601.359279.430140.87370.105 
  VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej600.635279.357140.70370.086 
  VIII. Zysk/(strata) netto przypadający na udziałowców nie posiadających kontroli(153)73(36)18 
  IX. Ilość akcji (w szt.)19.115.00019.115.00019.115.00019.115.000 
  X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)31,4214,617,363,67 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej820.354498.872192.174125.159 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(392.667)(372.702)(91.985)(93.505) 
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13.373)(127.090)(3.133)(31.885) 
  XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów414.314(920)97.056(231) 
  30.06.2012r.30.06.2011r.30.06.2012r.30.06.2011r. 
  XV. Aktywa trwałe1.756.3211.500.425412.156376.367 
  XVI. Aktywa obrotowe1.461.331998.499342.931250.464 
  XVII. Aktywa razem3.217.6522.498.924755.087626.831 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe191.729131.70344.99333.036 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe566.276440.024132.888110.376 
  XX. Kapitał własny2.459.6471.927.197577.206483.419 
       
 

Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie roku obrotowego, tj.:


za okres od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. - kurs 4,2688,
za okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. - kurs 3,9859,
- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:
na dzień 30.06.2012r. - kurs 4,2613,
na dzień 30.06.2011r. - kurs 3,9866.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »