Reklama

POLICE (PCE): Skonsolidowany raport roczny ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2010200920102009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 022 6361 486 608505 103342 489 
  II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej5 431-409 4031 356-94 319 
  III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem5 178-406 6281 293-93 680 
  IV. Zysk ( strata ) netto26 302-423 7036 568-97 614 
  V. Zysk (strata) netto akcjonariusza jednostki dominującej27 434-422 8736 851-97 423 
  VI. Zysk (strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-1 132-830-283-191 
  VII. Ilość akcji (w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
  VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,35-5,650,09-1,30 
  IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający jednostce dominującej ( w zł/EUR)0,38-5,630,10-1,29 
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-152 46945 589-38 07510 503 
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 969-69 587-6 485-16 032 
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej166 845-78 35441 665-18 051 
  XIII. Przepływy pieniężne netto, razem-11 593-102 352-2 895-23 580 
  Stan na 31.12.2010Stan na 31.12.2009Stan na 31.12.2010Stan na 31.12.2009 
  XIV. Aktywa trwałe825 875841 178208 538204 756 
  XV. Aktywa obrotowe483 409416 483122 064101 378 
  XVI. Zobowiązania długoterminowe136 300142 11034 41734 592 
  XVII. Zobowiązania krótkoterminowe608 798576 669153 725140 370 
  XVIII. Kapitał własny564 186538 882142 460131 172 
  XIX. Kapitał zakładowy750 000750 000189 380182 562 
  XX. Kapitał mniejszości3 6385 7689191 404 
  XXI. Ilość akcji ( w szt.)75 000 00075 000 00075 000 00075 000 000 
       
 

Reklama

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 31.12.2010 r. wynosił: 1 EUR = 3,9603 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2010)
kurs na 31.12.2009 r. wynosił 1 EUR = 4,1082 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2009)
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01. - 12.2010 r. wynosił 1EUR = 4,0044 PLN
kurs średni w okresie 01. - 12.2009 r. wynosił 1 EUR = 4,3406 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | zakład chemiczny | Police SA | Police | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »