Reklama

KOGENERA (KGN): Skonsolidowany Raport roczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2014201320142013
Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów (2013 r. - dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 880 318 904 659 210 135 214 832
Przychody z tytułu rekompensat KDT 17 726 65 750 4 231 15 614
Zysk na działalności operacyjnej 57 681 123 927 13 769 29 429
Zysk przed opodatkowaniem 48 278 122 844 11 524 29 172
Zysk netto na działalności kontynuowanej 39 105 100 127 9 334 23 777
Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej 10 913(20 345) 2 605(4 831)
Zysk netto 50 018 79 782 11 939 18 946
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 49 306 78 573 11 770 18 659
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 712 1 209 170 287
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 3,31 5,27 0,791,25
Inne całkowite dochody 734(1 045) 175(248)
Całkowite dochody 50 752 78 737 12 115 18 698
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 051 389 807 27 463 92 569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(276 705)(135 339)(66 050)(32 139)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 563(106 463) 10 399(25 282)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 631 474 1 455 091 382 768 350 861
Aktywa obrotowe 440 641 474 112 103 381 114 321
Aktywa razem 2 072 115 1 929 203 486 149 465 182
Zobowiązania długoterminowe 538 408 382 633 126 318 92 263
Zobowiązania krótkoterminowe 288 975 349 714 67 798 84 325
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 241 515 1 191 475 291 278 287 296
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 217 5 381 755 1 298
Kapitał własny razem 1 244 732 1 196 856 292 033 288 594
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 83,54 80,33 19,60 19,37
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »