Reklama

KOGENERA (KGN): Skonsolidowany Raport roczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży 972 881 880 318 232 480 210 135
Przychody z tytułu rekompensat KDT 18 119 17 726 4 330 4 231
Zysk na działalności operacyjnej 169 032 57 681 40 392 13 769
Zysk przed opodatkowaniem 158 402 48 278 37 852 11 524
Zysk netto na działalności kontynuowanej 126 737 39 105 30 285 9 334
Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej- 10 913- 2 605
Zysk netto 126 737 50 018 30 285 11 939
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 125 395 49 306 29 964 11 770
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 342 712 321 170
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 8,42 3,31 2,010,79
Inne całkowite dochody(5) 734(1) 175
Całkowite dochody 126 732 50 752 30 284 12 115
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 340 229 115 051 81 301 27 463
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(287 176)(276 705)(68 624)(66 050)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 956 43 563 8 592 10 399
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 758 163 1 631 474 412 569 382 768
Aktywa obrotowe 492 874 440 641 115 657 103 381
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 5 472- 1 284-
Aktywa razem 2 256 509 2 072 115 529 510 486 149
Zobowiązania długoterminowe 546 721 538 408 128 293 126 318
Zobowiązania krótkoterminowe 339 937 288 975 79 769 67 798
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 366 905 1 241 515 320 757 291 278
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 2 946 3 217 691 755
Kapitał własny razem 1 369 851 1 244 732 321 448 292 033
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 91,94 83,54 21,57 19,60
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »