Reklama

SKOTAN (SKT): SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 4012 268789533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 310-2 688-536-632
Zysk (strata) brutto-2 451-2 710-569-637
Zysk (strata) netto-2 386-2 710-554-637
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 354-3 157-314-742
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-95-8-22-2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 5112 625351617
Przepływy pieniężne netto, razem62-54014-127
Aktywa, razem6 275*6 869**1 435*1 597**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 756*14 964**3 831*3 480**
Zobowiązania długoterminowe137*255**31*59**
Zobowiązania krótkoterminowe12 392*14 709**2 833*3 421**
Kapitał własny-10 481*-8 095**-2 396*-1 883**
Kapitał zakładowy65 880*65 880**15 063*15 321**
Liczba akcji (w szt.)27 000 000*27 000 000**27 000 000*27 000 000**
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,09*-0,10**-0,02*-0,02**
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,09*-0,10**-0,02*-0,02**
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,39*-0,30**-0,09*-0,07**
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,39*-0,30**-0,09*-0,07**
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00*0,00**0,00*0,00**
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 4012 268789533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 213-2 589-514-609
Zysk (strata) brutto-2 118-2 701-492-635
Zysk (strata) netto-2 118-2 701-492-635
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 245-3 052-289-718
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-210-113-49-27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 5122 625351617
Przepływy pieniężne netto, razem57-54013-127
Aktywa, razem6 577*6 850**1 504*1 593**
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 795*14 950**3 840*3 477**
Zobowiązania długoterminowe4 061*130**929*30**
Zobowiązania krótkoterminowe12 288*14 196**2 810*3 301**
Kapitał własny-10 218*-8 100**-2 336*-1 884**
Kapitał zakładowy65 880*65 880**15 063*15 321**
Liczba akcji (w szt.)27 000 000*27 000 000**27 000 000*27 000 000**
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,08*-0,10***-0,02*-0,02**
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,08*-0,10***-0,02*-0,02**
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,38*-0,30**-0,09*-0,07**
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,38*-0,30**-0,09*-0,07**
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00*0,00**0,00*0,00**
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »