Reklama

IALBGR (IAG): Skup akcji własnych - podsumowanie - raport 22

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Wykonując obowiązek wynikający z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33), Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "SMT S.A.”) informuje, że w dniach 18 - 26 stycznia 2016 roku Emitent za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Trigon”) nabył 9 191 sztuk akcji własnych Emitenta ("Akcje Własne”).

Reklama

Wszystkie Akcje Własne zostały nabyte przez Emitenta w ramach prowadzonego programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia. Akcje Własne zostały nabyte na podstawie transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem Trigon.

Akcje Własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych oraz uchwalonego uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulaminu programu odkupu akcji własnych SMT S.A. (szczegóły w raportach bieżących 22/2015 i 57/2015).

W dniu 18 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 11 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 30 Akcji Własnych, po cenie 13,51 złotych, o godzinie 14:23;

2. Transakcja kupna 30 Akcji Własnych, po cenie 13,47 złotych, o godzinie 14:23;

3. Transakcja kupna 25 Akcji Własnych, po cenie 13,45 złotych, o godzinie 14:23;

4. Transakcja kupna 800 Akcji Własnych, po cenie 13,40 złotych, o godzinie 14:59;

5. Transakcja kupna 350 Akcji Własnych, po cenie 13,17 złotych, o godzinie 15:20;

6. Transakcja kupna 3 Akcji Własnych, po cenie 13,17 złotych, o godzinie 15:20;

7. Transakcja kupna 122 Akcji Własnych, po cenie 13,17 złotych, o godzinie 15:27;

8. Transakcja kupna 17 Akcji Własnych, po cenie 13,33 złotych, o godzinie 16:09;

9. Transakcja kupna 583 Akcji Własnych, po cenie 13,33 złotych, o godzinie 16:09;

10. Transakcja kupna 188 Akcji Własnych, po cenie 13,33 złotych, o godzinie 16:10;

11. Transakcja kupna 141 Akcji Własnych, po cenie 13,33 złotych, o godzinie 16:10.

W dniu 19 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 13 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 90 Akcji Własnych, po cenie 13,50 złotych, o godzinie 10:05;

2. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,50 złotych, o godzinie 10:05;

3. Transakcja kupna 100 Akcji Własnych, po cenie 13,44 złotych, o godzinie 10:50;

4. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,44 złotych, o godzinie 10:50;

5. Transakcja kupna 100 Akcji Własnych, po cenie 13,21 złotych, o godzinie 13:55;

6. Transakcja kupna 15 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 14:14;

7. Transakcja kupna 145 Akcji Własnych, po cenie 13,17 złotych, o godzinie 14:14;

8. Transakcja kupna 195 Akcji Własnych, po cenie 13,13 złotych, o godzinie 14:14;

9. Transakcja kupna 80 Akcji Własnych, po cenie 13,21 złotych, o godzinie 14:14.

10. Transakcja kupna 30 Akcji Własnych, po cenie 13,38 złotych, o godzinie 14:41;

11. Transakcja kupna 99 Akcji Własnych, po cenie 13,38 złotych, o godzinie 14:41;

12. Transakcja kupna 21 Akcji Własnych, po cenie 13,38 złotych, o godzinie 14:41;

13. Transakcja kupna 765 Akcji Własnych, po cenie 13,30 złotych, o godzinie 16:35.

W dniu 20 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 18 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 15 Akcji Własnych, po cenie 13,01 złotych, o godzinie 09:18;

2. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 10:32;

3. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,01 złotych, o godzinie 10:24;

4. Transakcja kupna 51 Akcji Własnych, po cenie 13,19 złotych, o godzinie 11:38;

5. Transakcja kupna 48 Akcji Własnych, po cenie 13,19 złotych, o godzinie 11:38;

6. Transakcja kupna 305 Akcji Własnych, po cenie 13,19 złotych, o godzinie 11:38;

7. Transakcja kupna 97 Akcji Własnych, po cenie 13,19 złotych, o godzinie 11:38;

8. Transakcja kupna 65 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 11:42;

9. Transakcja kupna 70 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 12:42;

10. Transakcja kupna 40 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 13:01;

11. Transakcja kupna 30 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 13:01;

12. Transakcja kupna 20 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 12:59;

13. Transakcja kupna 74 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 12:59;

14. Transakcja kupna 225 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 12:58;

15. Transakcja kupna 30 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 13:17;

16. Transakcja kupna 130 Akcji Własnych, po cenie 13,01 złotych, o godzinie 14:47;

17. Transakcja kupna 25 Akcji Własnych, po cenie 12,99 złotych, o godzinie 14:48;

18. Transakcja kupna 1240 Akcji Własnych, po cenie 12,90 złotych, o godzinie 15:40.

W dniu 21 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 14 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 53 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:18;

2. Transakcja kupna 97 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:18;

3. Transakcja kupna 3 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:18;

4. Transakcja kupna 12 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:18;

5. Transakcja kupna 35 Akcji Własnych, po cenie 12,98 złotych, o godzinie 10:52;

6. Transakcja kupna 130 Akcji Własnych, po cenie 12,85 złotych, o godzinie 11:55;

7. Transakcja kupna 55 Akcji Własnych, po cenie 12,85 złotych, o godzinie 11:55;

8. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 12,60 złotych, o godzinie 15:52;

9. Transakcja kupna 95 Akcji Własnych, po cenie 12,57 złotych, o godzinie 16:04;

10. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 12,80 złotych, o godzinie 14:32;

11. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 12,57 złotych, o godzinie 16:04;

12. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 12,57 złotych, o godzinie 16:05;

13. Transakcja kupna 40 Akcji Własnych, po cenie 12,50 złotych, o godzinie 17:00;

14. Transakcja kupna 5 Akcji Własnych, po cenie 12,50 złotych, o godzinie 17:00.

W dniu 22 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 10 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 67 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 12:44;

2. Transakcja kupna 200 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 12:44;

3. Transakcja kupna 133 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 12:44;

4. Transakcja kupna 51 Akcji Własnych, po cenie 12,69 złotych, o godzinie 14:36;

5. Transakcja kupna 99 Akcji Własnych, po cenie 12,69 złotych, o godzinie 14:36;

6. Transakcja kupna 178 Akcji Własnych, po cenie 12,69 złotych, o godzinie 14:37;

7. Transakcja kupna 22 Akcji Własnych, po cenie 12,69 złotych, o godzinie 14:37;

8. Transakcja kupna 500 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 15:57;

9. Transakcja kupna 65 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 15:58;

10. Transakcja kupna 85 Akcji Własnych, po cenie 12,70 złotych, o godzinie 17:00.

W dniu 25 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 4 transakcje, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 24 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:05;

2. Transakcja kupna 80 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 10:51;

3. Transakcja kupna 107 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:32;

4. Transakcja kupna 221 Akcji Własnych, po cenie 12,95 złotych, o godzinie 17:00.

W dniu 26 stycznia 2016 roku Emitent zawarł 10 transakcji, o następujących parametrach:

1. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 09:24;

2. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 09:24;

3. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 09:24;

4. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 10:11;

5. Transakcja kupna 10 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 10:11;

6. Transakcja kupna 9 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 11:54;

7. Transakcja kupna 6 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 12:06;

8. Transakcja kupna 4 Akcji Własnych, po cenie 13,30 złotych, o godzinie 12:56;

9. Transakcja kupna 46 Akcji Własnych, po cenie 13,30 złotych, o godzinie 12:56;

10. Transakcja kupna 85 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 17:00.

Podstawa prawna: Art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-26Przemysław SorokaWiceprezes ZarząduPrzemysław Soroka
2016-01-26Szymon PuraWiceprezes ZarząduSzymon Pura

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »