Reklama

POLNA (PLA): Skup akcji własnych - program skupu. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wykonując postanowienia uchwały nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku ("Uchwała ZWZA"), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 8/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, mając na uwadze upoważnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażone w Uchwale ZWZA oraz działając zgodnie z dyspozycją art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. "w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku" wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, w dniu 15.09.2011 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reklama

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH ZAKŁADÓW AUTOMATYKI "POLNA" S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Program skupu akcji własnych ("Program Skupu Akcji Własnych") Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ("Spółka") przyjęty zostaje w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. ("Uchwała ZWZA Spółki") z dnia 28 czerwca 2010 r. w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych.

2.Program dotyczy akcji Spółki ("Akcje Własne") notowanych na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany").

3.Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. "w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku" wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. "wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych", jak również Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. "o obrocie instrumentami finansowymi".

§ 2. Cel Programu Skupu Akcji Własnych

1.Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym. W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji Spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy Spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich.

2.Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia Akcji Własnych, tj. ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych, w terminach określonych przepisami prawa, w zależności od sytuacji panującej na Rynku Regulowanym.

§ 3. Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych

1.Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres do dnia 30 czerwca 2012 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 19 września 2011 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 roku.

2.Zarząd Spółki może:

a)zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych,

b)zakończyć Program Skupu Akcji Własnych przed upływem zakreślonego terminu.

3.Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach:

a)łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. 517.005 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięć) Akcji Własnych,

b)łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych),

c) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. Akcje Własne skupowane w ramach Programu Skupu Akcji Własnych mogą być również nabywane w transakcjach pakietowych,

d)cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

e)Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym "Kapitały na nabycie Akcji Własnych", utworzonym na podstawie Uchwały ZWZA Spółki,

f)w ciągu jednej sesji giełdowej Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia,

g)z uwagi na niską płynność akcji Spółki, Spółka planuje nabywać Akcje Własne, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze, w ilości nie przekraczającej dziennie 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia,

h)informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, iż Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:

I) po upływie każdego dnia (w następnym dniu roboczym) realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średnią cenę,

II) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
Andrzej Piszcz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »