Reklama

SKYLINE (SKL): SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 0002 063463474
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41-47-9-11
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem-78-54-18-12
Zysk (strata) netto-128-93-30-21
w tym zysk/strata mniejszości291273
Średnia ważona liczba akcji10 000 00010 000 00010 000 00010 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -900-675-208-155
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 95-56222-129
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 50834211779
Przepływy pieniężne netto razem-297-895-69-205
Aktywa obrotowe4 5755 0551 0671 184
Aktywa razem28 74329 2896 7016 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 7693 036879711
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3 1022 339723548
Kapitał własny 24 97426 2535 7766 027
w tym: przypadający udziałom niesprawującym kontroli113702616
Zysk/strata z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych -1 791 -1 665-414-382
Kapitał zakładowy (akcyjny)10 00010 0002 3132 296
Liczba akcji (w szt.)10 000 000010 000 000010 000 000010 000 0000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,013-0,009-0,0030-0,0021
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)2,502,630,580,62
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR)-0,013-0,009-0,0030-0,0021
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123738
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -370-381-86-87
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem-282-255-65-59
Zysk (strata) netto-282-259-65-59
Średnia ważona liczba akcji10 000 00010 000 00010 000 00010 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -278-360-64-83
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 269-51262-118
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0-50-1
Przepływy pieniężne netto razem-9-877-2-201
Aktywa obrotowe9 61411 3582 2412 661
Aktywa razem28 26530 1276 5907 058
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 0661 808249424
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe4831 181113277
Kapitał własny27 20028 3196 2906 501
Kapitał zakładowy (akcyjny)10 00010 0002 3132 296
Liczba akcji (w szt.)10 000 00010 000 00010 000 00010 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,028-0,026-0,0065-0,01
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)2,722,830,630,65
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR)-0,028-0,026-0,0065-0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »