MDIENERGIA (MDI): SKYSTONE CAPITAL S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 571 6 003 852 1 438
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży(3 063)(2 141)(731)(513)
Zysk (strata) brutto(6 124)(5 868)(1 462)(1 406)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5 709)(5 923)(1 363)(1 419)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(486)(9 662)(116)(2 315)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4)(7)(1)(2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 019)9 522 (243)2 281
Przepływy pieniężne netto, razem(1 509)(147)(360)(35)
Zysk (strata) na jedną akcję(0,04)(0,04)(0,01)(0,01)
2014 Stan na dzień 31.03.20142013 Stan na dzień 31.12.20132014 Stan na dzień 31.03.20142013 Stan na dzień 31.12.2013
Aktywa razem189 641 214 010 45 463 51 603
Zobowiązania140 593 137 495 33 705 33 154
Rezerwy1 183 1 133 284 273
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu otrzymanych dotacji46 729 47 403 11 203 11 430
Kapitał własny (aktywa netto)1 136 7 254 272 1 749
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 401 7 110 336 1 714
Kapitał zakładowy14 685 14 685 3 520 3 541
Udziały nie sprawujące kontroli(265)144 (64)35
Liczba akcji (w szt.)146 850 643 146 850 643 146 850 643 146 850 643
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,01 0,05 - 0,01
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji838 1 157 200 277
Wynik z inwestycji netto(1 261)(414)(301)(99)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji144 902 34 216
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 117)488 (267)117
Zysk (strata) brutto(1 117)488 (267)117
Zysk (strata) netto(1 117)488 (267)117
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(34)(132)(8)(32)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 230 - 55
Przepływy pieniężne netto, razem(34)98 (8)23
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(0,01)0,00 - -
2014 Stan na dzień 31.03.20142013 Stan na dzień 31.12.20132014 Stan na dzień 31.03.20142013 Stan na dzień 31.12.2013
Aktywa razem45 139 45 404 10 821 10 948
Zobowiązania i rezerwy, razem32 689 31 837 7 837 7 677
Kapitał własny (aktywa netto)12 450 13 567 2 985 3 271
Kapitał zakładowy14 685 14 685 3 520 3 541
Liczba akcji (w szt.)146 850 643 146 850 643 146 850 643 146 850 643
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,08 0,09 0,02 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »