Reklama

AWBUD (AWB): Spełnienie kryterium znaczącej umowy - raport 40

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2015 r. łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna w Zawierciu (dalej "Konsorcjum Stali”), w okresie krótszym niż 12 miesięcy osiągnęła kwotę 6.616.678,92 (sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 92/100) złotych, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT, co powoduje spełnienie kryterium znaczącej umowy, albowiem ta łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Największą wartość posiada umowa na dostawę zbrojeń budowlanych z dnia 19 maja 2015 r., ("Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a Konsorcjum Stali, jako Dostawcą, w ramach wykonywanej przez Emitenta inwestycji pn. "Kompleksowe wykonanie prac żelbetowych garażu podziemnego i dwóch budynków mieszkalnych na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z powierzchnią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Katowicach przy ul. Pułaskiego” realizowanej przez Zamawiającego dla MIRBUD S.A. w Skierniewicach ("Wykonawca”) na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy z dnia 11 maja 2015 r., o zawarciu, której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 27/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

Wartość szacunkowa przedmiotu Umowy wynosi 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT. Ostateczna wartość przedmiotu Umowy zostanie określona na podstawie wykonanych, rzeczywistych dostaw elementów zbrojarskich wynikających z zamówień szczegółowych i dokumentów WZ. Przewidywany termin zakończenia dostaw został ustalony na 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Dostawcy w wysokości 1% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki liczony przez pierwszych 5 dni i 2% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich za każdy następny dzień zwłoki, w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy,

b) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 1% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonego od bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie Strony Umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy,

c) za odstąpienie od Umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości szacunkowej netto Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości szacunkowej netto Umowy,

b) za nieodebranie w terminie tonażu określonego w Umowie w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

c) za opóźnienie w odbiorze wykonanych elementów zbrojarskich w wysokości 1% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich za każdy dzień opóźnienia liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy przez Dostawcę, lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-16Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-10-16Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »