Reklama

AWBUD (AWB): Spełnienie kryterium znaczącej umowy - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent" "Zamawiający”) informuje, że w dniu 17 listopada 2015 r. łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z firmą ELIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("ELIN” "Wykonawca”), w okresie krótszym niż 12 miesięcy osiągnęła kwotę 7.987.555,00 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych) złotych, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT, co powoduje spełnienie kryterium znaczącej umowy, albowiem ta łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Największą wartość posiada umowa na wykonanie robót elektrycznych z dnia 12 października 2015 r., zawarta pomiędzy Emitentem, jako Zamawiającym a ELIN, jako Wykonawcą ("Umowa podwykonawcza”), w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa Zakładu Eberspaecher w Godzikowicach" realizowanego przez Zamawiającego dla Eberspaecher Climate Control Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie ( "Inwestor"),o zawarciu, której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 37/2015 z dnia 2 października 2015 r.

Wartość ryczałtowa przedmiotu Umowy podwykonawczej wynosi 3.240.000,00 (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych) złotych netto, która podlega powiększeniu o należny podatek VAT.

Zakończenie prac i robót stanowiących przedmiot Umowy podwykonawczej nastąpi do dnia 22 lutego 2016 r.

Zgodnie z Umową podwykonawczą zostały ustalone następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdego terminu pośredniego określonego w Umowie;

2) 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu końcowego określonego w Umowie;

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy przeglądzie technicznym przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole przeglądu technicznego przedmiotu Umowy;

4) 0,1% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych w protokole z czynności odbiorowych przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w protokole;

5) 10% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie za odstąpienie

od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy;

6) 1.500,00 złotych za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do stawienia się na wezwanie Zamawiającego celem udziału w weryfikacji zgłoszenia wady zgodnie z postanowieniem Umowy;

7) 1.500,00,00 złotych za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę zasad BHP oraz zasad poruszania się/przebywania na Terenie Budowy;

8) 1.000,00 złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązku utrzymania porządku i czystości lub za nieprzekazanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów zgodnie z Umową;

9) 1.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę aktualnej listy Podwykonawców zgodnie z Umową;

10) 1.000,00 złotych za każdy brak przedstawiciela Wykonawcy na naradzie zgodnie z Umową oraz za każde naruszenie zobowiązań określonych w Umowie;

11) 1.500,00 złotych za każdy przypadek wystąpienia u obecnego na Terenie Budowy pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub innych środków psychoaktywnych o podobnym działaniu;

12) 1.000,00 złotych za każde naruszenie przez Wykonawcę zakazu reklamy, o którym mowa w Umowie;

13) 1.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w złożeniu Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia zgodnie z Umową.

2. Maksymalna wysokość kar umownych dla Wykonawcy wynosi 10 % wynagrodzenia.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jakie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu, Zamawiający może dochodzić zapłaty odszkodowania uzupełniającego, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy podwykonawczej nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-18Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2015-11-18Andrzej WuczyńskiWiceprezes ZarząduAndrzej Wuczyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »