Reklama

LARQ (LRQ): Sporządzenie prognozy wyników grupy kapitałowej na rok 2016

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 w związku z § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje o sporządzeniu prognozy wyników Grupy Kapitałowej LARQ na rok 2016, w stosunku do której Emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej.

Reklama

W skład Grupy Kapitałowej LARQ wchodzą spółki działające w innowacyjnych sektorach gospodarki i będące liderami tych sektorów. Część spółek Grupy Kapitałowej LARQ generuje pozytywne przepływy pieniężne i buduje swoją wartość w oparciu o dodatnie wyniki finansowe, natomiast wybrane spółki z Grupy Kapitałowej LARQ (dalej: "Grupa”) nie generują jeszcze zysków i budują swoją wartość w oparciu o technologię i potencjał wzrostu.

Uwzględniając bieżącą sytuację oraz skwantyfikowane plany poszczególnych spółek Zarząd Emitenta, podmiotu dominującego w Grupie, przedstawia następującą skonsolidowaną prognozę wyników Grupy na rok 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku:

1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku.

2. Skonsolidowany zysk EBITDA: 9,5 mln zł, wobec straty EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku.

Podstawy i istotne założenia dotyczące skonsolidowanej prognozy wyników Grupy na rok 2016:

1. Nextbike Polska sp. z o.o. - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych:

a) wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 41% do 7,6 tys. szt. z 5,4 tys. szt. na koniec 2015 roku w wyniku realizacji wygranych (wg informacji na dzień publikacji niniejszego raportu) przetargów na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych w 2016 roku,

b) przychody ze sprzedaży 33,6 mln zł, wzrost o 96% z 17,1 mln zł w 2015 roku,

c) zysk EBITDA 10,5 mln zł, wzrost o 106% z 5,1 mln zł w 2015 roku.

2. Brand 24 S.A. - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service):

a) wzrost liczby aktywnych klientów o 68% do 1.653 użytkowników z 982 na koniec 2015 roku w wyniku zwiększenia nakładów marketingowych, w szczególności w obszarze działalności globalnej, wspartych pozyskanym w grudniu 2015 roku kapitałem od funduszu venture capital Inovo VC,

b) przychody ze sprzedaży 5,3 mln zł, wzrost o 85% z 2,9 mln zł w 2015 roku,

c) strata EBITDA 0,7 mln zł, wobec straty 0,3 mln zł w 2015 roku.

3. Synergic sp. z o.o. - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej:

a) wzrost powierzchni reklamowej dostępnej do sprzedaży o 25% z 17,5 tys. m2 do 21,9 tys. m2 w wyniku pozyskania nowej przestrzeni reklamowej w portach lotniczych, na dworcach kolejowych oraz w wybranych lokalizacjach wielkoformatowych w Warszawie,

b) przychody ze sprzedaży 23,8 mln zł, wzrost o 11% z 21,4 mln zł w 2015 roku,

c) zysk EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) 4,8 mln zł, wzrost o 10% z 4,3 mln zł w 2015 roku.

4. Pozostałe spółki Grupy:

a) przychody ze sprzedaży 5,5 mln zł, wzrost o 126% z 2,4 mln zł w 2015 roku,

b) strata EBITDA 5,1 mln zł, wobec straty 12,5 mln zł w 2015 roku (strata w roku 2015 uwzględniała wpływ zdarzeń jednorazowych związanych z procesem porządkowania struktury produktowej w ramach Grupy).

Emitent założył, że w 2016 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane przez Grupę.

Prognozy przygotowane zostały przy uwzględnieniu zasad rachunkowości stosowanych przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Emitent będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetów spółek wchodzących w skład Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki Grupy.

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych skonsolidowanych wyników oraz ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych, po analizie wypracowanych wyników finansowych przez spółki wchodzące w skład Grupy. Kryterium oceny stanowić będzie stopień realizacji budżetu finansowego.

Podana prognoza dotyczy tylko i wyłącznie wyników skonsolidowanych Grupy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-30Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2016-03-30Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2016-03-30Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Dowiedz się więcej na temat: rok 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »