NAFTA (NFT): Sprawozdanie finansowe z połączenia spółek - raport 56

Zarząd Naftobudowa S.A., podaje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów łączenia: Naftobudowy S.A. i PIRPCH Naftobudowa Holding S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku .

przeslane odrebnie w zalaczniku w formacie EXCEL oraz ponizej informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego "pro forma"

Naftobudowa S.A. i Naftobudowa Holding S.A. na dzień 31.12.1999

Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "pro forma" stanowią

jednostkowe bilanse Naftobudowa S.A. i Naftobudowa Holding S.A., sporządzone na dzień 31.12.1999, zbadane przez biegłych rewidentów.

Reklama

W związku z tym, że podmiot przejmujący tj. Naftobudowa S.A. posiadał przed połączeniem

akcje spółki Naftobudowa Holding S.A., przy rozliczeniu skutków finansowych połączenia

dokonano korekt polegających na:

1. Wyłączeniu wartości finansowego majątku trwałego

2. Zmniejszeniu kapitału zapasowego o powstałą różnicę pomiędzy wartością posiadanych

przez Naftotbudowa S.A. akcji Naftobudowa Holding S.A. a odpowiadającą im wartością przejętych aktywów netto.

Na koniec roku Naftobudowa S.A. posiadała 2.584.810 szt. akcji Naftobudowa Holding S.A.

o wartości bilansowej 36.110 tys. zł. stanowiących jednocześnie 70,48 % kapitału akcyjnego.

W pierwszych miesiącach 2000 r. zakupiono dodatkowo 133.220 szt. akcji, zwiększając tym samym ogólną wartość posiadanych akcji do kwoty 37.757 tys. zł oraz udział w kapitale

akcyjnym do 74,115 %.

W celu przedstawienia pełnego rozliczenia skutków fuzji w bilansie pro forma uwzględniono w korektach dodatkowe zakupy akcji dokonane w 2000 r. w korespondencji z pozycją pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w pasywach.

Rozliczenie przejęcia aktywów netto Naftobudowa Holding S.A. stanowiących własność

Naftobudowy S.A. przedstawia się nastepująco:

- aktywa netto Naftobudowa Holding S.A. na dzień 31.12.1999 43.509 tys. zł

- % udziału Naftobudowy S.A. 74,115 %

- wartość aktywów netto stanowiących własność Naftobudowy S.A. 32.247 tys. zł

- wartość finansowego majątku trwałego w bilansie 37.757 tys. zł

- nadwyżka finansowego majątku trwałego nad wartością

przejętych aktywów 5.510 tys. zł

Pozostałą cześć przejętych aktywów netto stanowiącą własność innych (poza Naftobudową S.A.) akcjonariuszy Naftobudowy Holding S.A. rozliczono zgodnie z metodą nabycia,

przy uwzględnieniu ceny przejęcia tych aktywów oraz ich wartości godziwej.

Cenę przejęcia aktywów netto stanowią:

- iloczyn akcji własnych Naftobudowa S.A. zakupionych dla akcjonariuszy Naftobudowy

Holding S.A. i średniej ceny za okres styczeń - marzec 2000 tj.

177.330 sz. X 10,87 zł/szt. = 1928 tys. zł

- iloczyn akcji Naftobudowa Holding S.A. do zakupienia od Skarbu Państwa w ilości

umożliwiającej fuzję i średniej ceny ustalonej na poziomie 14,52 zł/akcję

505.946 akcji x 14,52 zł/szt. = 7.346 tys. zł

Rozliczenie przejęcia majątku stanowiącego własność pozostałych akcjonariuszy (poza

Naftobudową S.A.) w tys. zł

- aktywa netto Naftobudowa Holding S.A. 43.509

- % udziału pozostałych akcjonariuszy 25,885 %

- wartość godziwa aktywów netto stanowiących

własność pozostałych akcjonariuszy 11.262

- koszt nabycia przez Naftobudowę S.A. poniżej wartości 9.274

- ujemna wartość firmy 1.988

Kapitał akcyjny Naftobudowa S.A. po połączeniu wyniesie 5.806 tys. zł, natomiast kapitał zapasowy po połączeniu wyniesie w tys. zł.

Naftobudowa S.A. NB Holding S.A. Po połączeniu

stan przed połączeniem 25.735 30.497 56.682

unicestwienie kapitału zapasowego

w NB Holding S.A. -30.497 -30.497

nadwyżka finansowego majątku trwałego

nad wartością przejętych aktywów netto -5.510 -5.510

po korektach 20.225 0,00 20.225

Sporządzając łączny bilans pro forma dokonano również eliminacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy łączącymi się podmiotami na kwotę 1.183 tys. zł.

Łączny rachunek zysków i strat pro forma uwzględnia wyłączenie wzajemnych transakcji.

W 1999 r. wzajemna sprzedaż łączących się firn wyniosła 8.804 tys. zł. W tej wysokości

skorygowano sprzedaż i koszty Naftobudowa S.A. po połączeniu.

Spółka przekazała raport w postaci załącznika:

Załączniki

Dokument.xls
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Naftobudowa SA | Holding
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »