Reklama

AWBUD (AWB): Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 65/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. podaje do publicznej wiadomości:

Zgodnie z zasadami III.1.1 i III.1.2 zawartymi w dokumencie \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW\" Rada Nadzorcza "Instal-Lublin" S.A. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31grudnia 2009 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A.

z siedzibą w Lublinie

za rok obrotowy 2009

1. Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej "Spółka") w pełnym składzie:

- Jacek Klimczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Jarosław Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Arkadiusz Mączka - Członek Rady Nadzorczej

- Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie.

2. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. funkcje w Radzie Nadzorczej pełniły następujące osoby:

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 29 maja 2009 r.

Uchwałą nr 16/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Dawid Sukacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Golec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Piotr Karmelita - Członek Rady Nadzorczej

- Adam Konopka - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 18/09 z dnia 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady nadzorczej Pana Adama Konopkę. Rezygnację złożyli Pan Grzegorz Golec i Pan Piotr Karmelita. Uchwałą nr 19/09 z dnia 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza, Pana Michała Stępniewskiego, Pana Jana Dudę.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 10 listopada 2009 r.

- Dawid Sukacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Jan Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Michał Stępniewski - Członek Rady Nadzorczej

- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 listopada 2009 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Michał Stępniewski.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 10 listopada 2009 r. do 01 grudnia 2009 r.

- Dawid Sukacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Jan Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 grudnia 2009 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Dawid Sukacz.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 r.

- Jan Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Grzegorz Kubica - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Adam Stolarz - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi dnia 15 stycznia 2010 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza (uchwała nr 3/2010) oraz powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jarosława Wiśniewskiego, Pana Arkadiusza Mączkę (uchwały Nr 4/2010, 5/2010, 6/2010 i 7/2010). W dniu 15 stycznia 2010 r. rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Jan Duda.

3. W 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w dniach: (1) 26 marca 2009 r., (2) 7 maja 2009 r.,

(3) 1 września 2009 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data Przedmiot uchwały Tryb

16.01.2009 r. Przyznanie premii za II i III kwartał 2008 roku obiegowy

21.04.2009 r. Przyjęcie terminu i porządku obrad XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obiegowy

21.04.2009 r. Sprzedaż udziałów w Spółce PUT-S "INTRANS" Sp. z o. o. w Lublinie obiegowy

07.05.2009 r. Przyjęcie i oceny materiałów przedstawianych przez Zarząd na XII Zwyczajne

Walne Zgromadzenie posiedzenie

07.05.2009 r. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 posiedzenie

07.05.2009 r. Podziału zysku za rok 2008 posiedzenie

07.05.2009 r. Przyjęcia projektów uchwał na XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiedzenie

03.07.2009 r. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2009 obiegowy

13.07.2009 r. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części gruntu oraz budynku warsztatu

wentylacyjnego szkolnego, stanowiącego własność Spółki obiegowy

13.07.2009 r. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części gruntu oraz budynku warsztatu

wentylacyjnego starego, stanowiącego własność Spółki obiegowy

01.09.2009 r. Zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiedzenie

01.09.2009 r. Wyrażenie zgody na nabycie 590 udziałów w Spółce GEOCLIMA Spółka z o. o.

w Warszawie posiedzenie

01.09.2009 r. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie

4. Rada Nadzorcza działając w obecnym składzie odstępuje od szczegółowej oceny działalności pracy Rady Nadzorczej w roku 2009. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, że skład Rady Nadzorczej od połowy roku 2009 zmieniał się, a okresowo Rada Nadzorcza działała w niepełnym składzie, co mogło uniemożliwiać jej bieżące funkcjonowanie. Podkreślanie wymaga, że pomimo opisanych wyżej zmian w składzie Rady Nadzorczej w 2009 roku, Rada Nadzorcza podejmowała na bieżąco uchwały w sprawach wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, wypełniając w tym zakresie swoje zadania nadzorcze.

5. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu Spółki, które pozwoliły Spółce na osiągnięcie zysku w roku 2009 pomimo trwającego kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji rynku kontraktów budowlanych, w szczególności w branży budownictwa kubaturowego, w której Spółka prowadzi zasadniczą część działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza ocenia także, mając na uwadze prognozowany wzrost gospodarczy i wzrost inwestycji w kraju, w szczególności o charakterze infrastrukturalnym, że sytuacja Spółki jest stabilna, a planowana restrukturyzacja oraz alians kapitałowy ze spółkami Grupy AWBUD, której podstawą realizacji jest umowa inwestycyjna z dnia 4 lutego 2010 r., powinny wzmocnić pozycję Spółki i spowodować dalszy jej rozwój.

6. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza postawiła włączyć zadania komitetu audytu (art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym) do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej.
Jan Makowski - Prezez Zarządu
Piotr Ciompa - Członek Zarządu - Wiceprezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »