Reklama

PELION (PEL): Sprawozdanie zarządu Spółki dot. finansowania nabycia akcji własnych (financial assistance)

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 11.04.2017 r. "Informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał – korekta”, które zawiera projekt uchwały w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych ogłasza poprzez podanie do publicznej wiadomości "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI "PELION” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ NABYCIA WYEMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI” sporządzone w dniu 5 maja 2017 roku.

Reklama

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego ww. sprawozdanie. Treść sprawozdania zamieszczona została również na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art. 345 § 7 w zw. z art. 402[3]§ 1 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-05Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy