ORBIS (ORB): Sprzedaż wszystkich posiadanych przez "Orbis" S.A. udziałów spółki Orbis Casino Sp. z o.o. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dn. 9.10.2009 r., Dz. U. Nr 185, poz. 1439) informuje o zawarciu w dniu 1 marca 2011r. transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Orbis S.A. udziałów spółki Orbis Casino Sp. z o.o. (stanowiących 33% wszystkich jej udziałów) za kwotę 5 000 000 zł netto. Stronami umowy są Orbis S.A. jako sprzedający i Media Express Sp. z o.o. jako kupujący.

Reklama

W tym samym dniu, tj. 1 marca 2011r. między Orbis Casino Sp. z o.o., jej dotychczasowymi udziałowcami, tj. Orbis S.A., ZPR S.A. i Finkorp Sp. z o.o. oraz nowym wspólnikiem Media Express Sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie określające wzajemne zobowiązania między stronami wynikające z okoliczności zbycia udziałów przez Orbis S.A. w Orbis Casino Sp. z o.o. oraz gwarancje wykonania tych zobowiązań.

W związku z przedmiotową transakcją:

1.Orbis Casino Sp. z o.o., ZPR S.A., Finkorp Sp. z o.o. i Media Express Sp. z o.o. zobowiązały się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do zmiany nazwy spółki na niezawierającą słowa "Orbis" oraz do zmiany wszelkich oznaczeń na niezawierające słowa "Orbis".

Niewykonanie tych zobowiązań zagrożone jest karą umowną w wysokości 5 000 000 zł.

2.Poręczenie udzielone przez Orbis S.A. na kwotę 2 000 000 zł z tytułu gwarancji bankowej z 6 grudnia 2005r. zostało wycofane.

3.Orbis S.A. zagwarantował pozostałym stronom porozumienia oraz podmiotom, w których posiadają one pośrednio lub bezpośrednio ponad 20% udziałów (akcji) pierwszeństwo najmu powierzchni w hotelach stanowiących własność Orbis S.A., w wypadku przeznaczenia tych powierzchni przez Orbis S.A. na cele prowadzenia działalności hazardowej. Powyższe prawo pierwszeństwa obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku.

W przypadku naruszenia przez Orbis S.A. zobowiązań wynikających z porozumienia, w szczególności dot. prawa pierwszeństwa najmu powierzchni, maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 5 000 000 zł.

4.Orbis S.A. i Media Express Sp. z o.o. zawarły umowy najmu lokali, w których do 31 grudnia 2025 roku. kontynuowana będzie działalność hazardowa w 7 hotelach. Łączny średnioroczny czynsz dla lokali objętych umowami wyniesie około 4 400 000 zł plus VAT. Część tego czynszu w wysokości około 1 500 000 zł plus VAT ustalona została w walucie EUR. Ponadto czynsze będą zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik inflacji. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 5 000 000 zł na każdą umowę najmu, w szczególności w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez Orbis S.A. i wynajęcia lokalu na działalność hazardową innej firmie konkurencyjnej.

Umowy najmu przewidują, że w przypadku, gdyby prowadzenie działalności w lokalach okazało się niemożliwe lub nieopłacalne dla najemcy, najemca będzie uprawniony do wcześniejszego rozwiązania umów.
Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »