Reklama

STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczace skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, kończacy się 30 września 2014 r.
Przychody1668671538613991736433
Zysk z działalności operacyjnej82867909381982321533
Zysk przed opodatkowaniem62326635781490915055
Zysk netto za okres sprawozdawczy50233510501201712088
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej45971482401099711423
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247262247262247262247262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,190,200,040,05
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zw.0,190,200,040,05
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1191321025372849824280
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(105404)25837(25214)6118
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(49088)(50622)(11743)(11987)
Przepływy pieniężne netto ogółem(35360)77752(8459)18411
2014-09-302013-12-312014-09-302013-12-31
Aktywa razem13090551247345313509300768
Aktywa trwałe16164141063618278150256467
Aktywa obrotowe1476411837273535944301
Zobowiązania razem1017243998835243622240846
Zobowiązania długoterminowe886416870763212290209964
Zobowiązania krótkoterminowe1308271280723133230882
Kapitał własny razem2918122485106988759922
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej2868492447916869859026
Udziały niekontrolujące496337191189897
Kapitał zakładowy1854471854474441344716
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominujacej za okres 9 miesiecy, kończący się 30 września 2014 r. 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody27752717664643
Strata z działalności operacyjnej(2573)(2488)(616)(589)
Zysk przed opodatkowaniem40731959974464
Zysk netto za okres sprawozdawczy40461946968461
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247262247262247262247262
Zysk przypadajacy na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,020,010,000,00
Rozwodniony zysk przypadajacy na 1 akcję zw.0,020,010,000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(9721)(11817)(2325)(2798)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej64782883615506828
Przepływy pieniężne netto ogółem(3243)17019(776)4030
Aktywa razem2021342063344841049753
Aktywa trwałe76739776891837818733
Aktywa obrotowe1253951286453003131020
Zobowiązania razem2546107926102602
Zobowiązania długoterminowe17821025427247
Zobowiązania krótkoterminowe76497671832355
Kapitał własny razem1995881955424780047150
Kapitał zakładowy1854471854474441344716
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »