Reklama

STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane finasowe dotyczące Grupy Kapitałowej
Przychody 54 263 49 337 13 07911 777
Zysk z działalności operacyjnej 28 872 24 504 6 9595 849
Zysk przed opodatkowaniem 22 963 17 691 5 5354 223
Zysk netto za okres sprawozdawczy 18 859 14 484 4 5463 457
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 17 402 13 194 4 1943 149
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,05 0,020,01
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję
zwykłą (w PLN/EUR)" 0,07 0,05 0,020,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 109 32 304 10 1497 711
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(42 087)(41 883)(10 144)(9 997)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(24 836)(24 204)(5 986)(5 777)
Przepływy pieniężne netto ogółem(24 814)(33 783)(5 981)(8 064)
31 marca 2015 r.31 grudnia 2014 r.31 marca 2015 r.31 grudnia 2014 r.
Aktywa razem 1 303 831 1 315 875 318 863308 724
Aktywa trwałe 1 145 876 1 133 520 280 234265 941
Aktywa obrotowe 157 955 182 355 38 62942 783
Zobowiązania razem 982 929 1 010 951 240 384237 184
Zobowiązania długoterminowe 836 737 874 081 204 631205 073
Zobowiązania krótkoterminowe 146 192 136 870 35 75332 112
Kapitał własny razem 320 902 304 924 78 47971 540
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 318 744 300 823 77 95270 578
Udziały niekontrolujące 2 158 4 101 528962
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 45 35343 509
Dane finansowe Jednostki Dominującej1 kwartał 20151 kwartał 2014 1 kwartał narastająco 20151 kwartał narastająco 2014
Przychody 879 910 212217
Strata z działalności operacyjnej(875)(874)(211)(209)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem(41) 126(10)30
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy(56) 99(13)24
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)(0,00) 0,00(0,00)0,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)(0,00) 0,00(0,00)0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(140)(4 421)(34)(1 055)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 673 941 162225
Przepływy pieniężne netto razem 533(3 480) 128(831)
31 marca 2015 r.31 grudnia 2014 r.31 marca 2015 r.31 grudnia 2014 r.
Aktywa razem 205 096 204 705 50 15848 027
Aktywa trwałe 76 521 76 980 18 71418 061
Aktywa obrotowe 128 575 127 725 31 44429 966
Zobowiązania razem 3 434 2 987 840701
Zobowiązania długoterminowe 74 2 082 18488
Zobowiązania krótkoterminowe 3 360 905 822212
Kapitał własny razem 201 662 201 718 49 31847 326
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 45 35343 509
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »