STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesiecy kończący sie 31 marca 2018 r. I kwartał 2018 r.I kwartał 2017 r.I kwartał 2018 r.I kwartał 2017 r.
Przychody 75 915 70 360 18 16816 404
Zysk z działalności operacyjnej 46 587 53 047 11 14912 368
Zysk przed opodatkowaniem 43 316 48 290 10 36711 259
Zysk netto za okres sprawozdawczy 35 057 38 986 8 3909 090
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 33 557 37 553 8 0318 755
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,14 0,15 0,030,04
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,14 0,15 0,030,04
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 340 48 140 13 00511 224
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(22 787)(23 714)(5 454)(5 529)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(23 914)(25 054)(5 723)(5 841)
Przepływy pieniężne netto ogółem 7 639(628) 1 828(146)
31 marca 2018 r.31 grudnia 2017 r.31 marca 2018 r.31 grudnia 2017 r.
Aktywa razem 1 449 969 1 438 346 344 533344 853
Aktywa trwałe 1 016 406 1 009 401 241 513242 010
Aktywa obrotowe 433 563 428 945 103 021102 842
Zobowiązania razem 720 264 740 173 171 145177 461
Zobowiązania długoterminowe 425 232 456 369 101 041109 417
Zobowiązania krótkoterminowe 295 032 283 804 70 10468 044
Kapitał własny razem 729 705 698 173 173 388167 391
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 727 504 693 479 172 865166 266
Udziały niekontrolujące 2 201 4 694 5231 125
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 44 06544 462
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 miesiecy kończący sie 31 marca 2018 r. I kwartał 2018 r.I kwartał 2017 r.I kwartał 2018 r.I kwartał 2017 r.
Przychody 859 866 206202
Strata z działalności operacyjnej(1 200)(1 170)(287)(273)
Zysk przed opodatkowaniem 209 100 5023
Zysk netto za okres sprawozdawczy 142 71 3417
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 0,00 0,000,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 0,00 0,000,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(283)(264)(68)(62)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 134 1 281 1 468299
Przepływy pieniężne netto ogółem 5 851 1 017 1 400237
31 marca 2018 r.31 grudnia 2017 r.31 marca 2018 r.31 grudnia 2017 r.
Aktywa razem 420 175 419 488 99 840100 575
Aktywa trwałe 77 752 78 210 18 47518 751
Aktywa obrotowe 342 423 341 278 81 36581 824
Zobowiązania razem 3 681 3 161 875758
Zobowiązania długoterminowe 2 414 2 156 574517
Zobowiązania krótkoterminowe 1 267 1 005 301241
Kapitał własny razem 416 494 416 327 98 96599 817
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 44 06544 462
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »