STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
finansowego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r. 266 206 255 207 61 78559 999
Zysk z działalności operacyjnej 85 966 192 109 19 95245 165
Zysk przed opodatkowaniem 81 580 181 582 18 93442 690
Zysk netto za okres sprawozdawczy 46 825 145 926 10 86834 307
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 43 000 141 694 9 98033 312
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,17 0,57 0,040,13
"Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą
(w PLN/EUR)" 0,17 0,57 0,040,13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 130 194 055 42 73545 622
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(28 625) 7 645(6 644)1 797
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(175 621)(179 378)(40 761)(42 172)
Przepływy pieniężne netto ogółem(20 116) 22 322(4 669)5 248
30.09.2019 r.30.12.2018 r.30.09.2019 r.30.12.2018 r.
Aktywa razem 1 284 166 1 330 901 293 618309 512
Aktywa trwałe 947 444 936 345 216 628217 755
Aktywa obrotowe 336 722 394 556 76 99091 757
Zobowiązania razem 521 824 526 230 119 312122 379
Zobowiązania długoterminowe 353 466 357 896 80 81883 232
Zobowiązania krótkoterminowe 168 358 168 334 38 49439 147
Kapitał własny razem 762 342 804 671 174 305187 133
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 753 937 800 069 172 384186 063
Udziały niekontrolujące 8 405 4 602 1 9221 070
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 40143 127
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2019 r.
Przychody 2 795 2 702 649635
Strata z działalności operacyjnej(2 550)(3 175)(592)(746)
Zysk przed opodatkowaniem 11 339 5 226 2 6321 229
Zysk netto za okres sprawozdawczy 10 786 5 021 2 5031 180
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,04 0,02 0,010,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,04 0,02 0,010,00
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej(3 214)(1 207)(746)(284)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 534 13 185 3 1413 100
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(91 613)(71 706)(21 263)(16 858)
Przepływy pieniężne netto ogółem(81 293)(59 728)(18 868)(14 042)
30.09 2019 r.31.12 2018 r.30.09 2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa razem 273 839 354 213 62 61282 375
Aktywa trwałe 78 757 77 224 18 00717 959
Aktywa obrotowe 195 082 276 989 44 60464 416
Zobowiązania razem 5 201 4 753 1 1891 105
Zobowiązania długoterminowe 4 038 99 92323
Zobowiązania krótkoterminowe 1 163 4 654 2661 082
Kapitał własny razem 268 638 349 460 61 42381 270
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 40143 127
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »