Reklama

STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2020 r. I kwartał 2020 r.I kwartał 2019 r.I kwartał 2020 r.I kwartał 2019 r.
Przychody 73 210 79 310 16 65318 454
Zysk z działalności operacyjnej 40 650 13 787 9 2463 208
Zysk przed opodatkowaniem 40 505 12 681 9 2132 951
Zysk netto za okres sprawozdawczy 31 990 5 031 7 2771 171
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 30 367 3 682 6 907857
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,12 0,01 0,030,00
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,12 0,01 0,030,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 041 78 972 3 19418 375
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(82 210)(3 984)(18 700)(927)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(125)(24 523)(28)(5 706)
Przepływy pieniężne netto ogółem(68 294) 50 465(15 534)11 742
31 marca 2020 r.31 grudnia 2019 r.31 marca 2020 r.31 grudnia 2019 r.
Aktywa razem 1 315 053 1 322 052 288 877310 450
Aktywa trwałe 989 547 918 245 217 373215 626
Aktywa obrotowe 325 506 403 807 71 50494 824
Zobowiązania razem 495 999 526 288 108 956123 585
Zobowiązania długoterminowe 352 857 344 696 77 51280 943
Zobowiązania krótkoterminowe 143 142 181 592 31 44442 642
Kapitał własny razem 819 054 795 764 179 921186 865
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 816 729 786 335 179 410184 651
Udziały niekontrolujące 2 325 9 429 5112 214
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 40 73743 547
Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2020 r. I kwartał 2020 r.I kwartał 2019 rI kwartał 2020 r.I kwartał 2019 r.
Przychody 911 895 207208
Strata z działalności operacyjnej(1 580)(1 366)(359)(318)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 140 954(265) 32 062(62)
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 140 811(308) 32 029(72)
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,57(0,00) 0,13(0,00)
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,57(0,00) 0,13(0,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(780)(415)(177)(97)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 884 11 506 2012 677
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(125)(125)(28)(29)
Przepływy pieniężne netto ogółem(21) 10 966(5)2 552
31 marca 2020 r.31 grudnia 2019 r.31 marca 2020 r.31 grudnia 2019 r.
Aktywa razem 416 928 275 619 91 58664 722
Aktywa trwałe 77 856 78 362 17 10318 401
Aktywa obrotowe 339 072 197 257 74 48446 321
Zobowiązania razem 6 352 5 854 1 3951 375
Zobowiązania długoterminowe 4 386 4 231 963994
Zobowiązania krótkoterminowe 1 966 1 623 432381
Kapitał własny razem 410 576 269 765 90 19163 347
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 40 73743 547
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »