Reklama

STALEXP (STX): STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2021

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-01
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKROCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZACY SIĘ 31 MARCA 2021 ROKU
Przychody 73 083 73 210 15 98516 653
Zysk z działalności operacyjnej 37 393 40 650 8 1799 246
Zysk przed opodatkowaniem 37 129 40 505 8 1219 213
Zysk netto za okres sprawozdawczy 29 916 31 990 6 5437 277
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 28 943 30 367 6 3306 907
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,12 0,12 0,030,03
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,12 0,12 0,030,03
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 388 14 041 10 3653 194
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 502)(82 210)(1 203)(18 700)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(126)(125)(28)(28)
Przepływy pieniężne netto ogółem 41 760(68 294) 9 134(15 534)
31 marca 2021 r.31 grudnia 2020 r.31 marca 2021 r.31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem 1 455 738 1 432 221 312 370310 354
Aktywa trwałe 979 306 1 003 802 210 138217 518
Aktywa obrotowe 476 432 428 419 102 23292 836
Zobowiązania razem 722 372 566 342 155 005122 723
Zobowiązania długoterminowe 402 210 405 373 86 30687 842
Zobowiązania krótkoterminowe 320 162 160 969 68 70034 881
Kapitał własny razem 733 366 865 879 157 365187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 731 692 861 026 157 005186 579
Udziały niekontrolujące 1 674 4 853 3591 052
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 79340 185
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKROCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZACY SIĘ 31 MARCA 2021 ROKU
Przychody 898 911 196207
Strata z działalności operacyjnej(1 788)(1 580)(391)(359)
Zysk przed opodatkowaniem 3 356 140 954 73432 062
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3 451 140 811 75532 029
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,01 0,57 0,000,13
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,01 0,57 0,000,13
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 395)(780)(524)(177)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 409 884 4 901201
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(126)(125)(28)(28)
Przepływy pieniężne netto ogółem 19 888(21) 4 350(5)
31 marca 2021 r.31 grudnia 2020 r.31 marca 2021 r.31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem 426 116 422 355 91 43591 522
Aktywa trwałe 77 421 76 870 16 61316 657
Aktywa obrotowe 348 695 345 485 74 82274 865
Zobowiązania razem 166 107 7 519 35 6431 629
Zobowiązania długoterminowe 5 713 5 520 1 2261 196
Zobowiązania krótkoterminowe 160 394 1 999 34 417433
Kapitał własny razem 260 009 414 836 55 79289 893
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 79340 185
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »