Reklama

ATLASEST (ATL): Stan posiadania Akcji Spółki - raport 4

Raport bieżący nr 4/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od Fragiolig Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Fragiolig"), w którym poinformowano o przekroczeniu przez Fragiolig progu 75% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zawiadomienie")

Zgodnie z Zawiadomieniem:

1. RP Explorer Master Fund, RP Partners Fund, Coralcliff Limited oraz Fragiolig zawarły umowę z dnia 6 kwietnia 2011 r., która weszła w życie 13 kwietnia 2011 r. (dalej "Umowa"), na mocy której RP Explorer Master Fund oraz RP Partners Fund, będący członkami grupy kapitałowej RP (dalej "Grupa RP"), wniosły do Fragiolig, jako wkład niepieniężny, łącznie 3.144.608 akcji Spółki, stanowiących około 6,72% w kapitale zakładowym Spółki, w zamian za co Fragiolig wyemitował i przydzielił jeden udział podlegający umorzeniu serii A w spółce Fragiolig - RP Partners Fund oraz jeden udział podlegający umorzeniu serii B w spółce Fragiolig - RP Explorer Master Fund. W wyniku zawarcia Umowy i wniesienia do Fragiolig w dniu 15 kwietnia 2011 r. jako wkładu niepieniężnego 3.144.608 akcji Spółki, Fragiolig przekroczył próg 75% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zawarciem i wykonaniem Umowy Fragiolig posiadał 32.191.877 akcji Spółki, co stanowiło około 68,71% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało liczbie 32.191.877 głosów stanowiących około 68,71% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast po wykonaniu Umowy Fragiolig posiada 35.336.485 akcji Spółki, co stanowi około 75,42% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiada liczbie 35.336.485 głosów stanowiących około 75,42% ogólnej liczby głosów w Spółce. Fragiolig nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Spółki.

Reklama

2. Fragiolig jest członkiem grupy kapitałowej Pana Rona Izaki i jego rodziny ("Grupa Izaki"), która przed zawarciem Umowy posiadała (m.in. poprzez Fragiolig oraz Atlas International Holdings Limited posiadający 13,79% głosów w Spółce) łącznie 38.707.962 akcji Spółki, co stanowiło około 82,62% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało liczbie 38.707.962 głosów stanowiących około 82,62% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po wykonaniu Umowy Grupa Izaki posiada 41.852.570 akcji Spółki, co stanowi około 89,33% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiada liczbie 41.852.570 głosów stanowiących około 89,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. RP Capital Partners Cayman Islands Limited (dalej "Sprzedający") oraz R.I. Limited, R.I. Holdings Limited, Coralcliff Limited oraz Fragiolig (dalej "Spółki Nabywające") zawarły umowę sprzedaży udziałów z dnia 6 kwietnia 2011 r., która weszła w życie 13 kwietnia 2011 r. (dalej "AMC SPA"), na mocy której Sprzedający sprzedał Spółkom Nabywającym swój cały udział w kapitale Atlas Management Company Limited (dalej "AMC") zarządzającej aktywami Spółki. W wyniku zawarcia umowy AMC SPA Grupa RP nie posiada udziałów AMC.

4. Ponadto strony umowy AMC SPA uzgodniły, że umowy o współpracę zawarte pomiędzy spółkami z Grupy Izaki i Grupy RP w celu prowadzenia wspólnej polityki w stosunku do Spółki (dalej "Umowy o współpracę") ulegają rozwiązaniu na podstawie Umów Rozwiązujących z dnia 6 kwietnia 2011 r., które weszły w życie 13 kwietnia 2011 r. Przed rozwiązaniem Umów o współpracy podmioty z Grupy Izaki i Grupy RP, jako podmioty działające w porozumieniu, posiadały łącznie 41.852.570 akcji Spółki, co stanowiło około 89,33% w kapitale zakładowym Spółki, a co odpowiadało liczbie 41.852.570 głosów stanowiących około 89,33% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na skutek rozwiązania Umów o współpracę podmioty z Grupy Izaki oraz Grupy RP z dniem 13 kwietnia 2011 r. przestały działać w porozumieniu w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Ponadto w wyniku zawarcia Umowy RP Explorer Master Fund oraz RP Partners Fund nie posiadają akcji Spółki. Na dzień 14 kwietnia 2011 r. obecni i byli pracownicy Grupy RP posiadają łącznie 11,071 akcji Spółki stanowiących około 0,02% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Threshold in the Company

The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the "Company") hereby announces that today it received a notice from Fragiolig Holding Limited with its registered seat in Nicosia, Cyprus ("Fragiolig") in which it was informed that the latter’s holding in the total number of votes at the Company’s general meeting was increased above 75% (the "Notification").

Pursuant to the Notification:

1. RP Explorer Master Fund, RP Partners Fund, Coralcliff Limited and Fragiolig entered into an agreement dated 6 April 2011 and fully executed and exchanged between the parties on 13 April 2011 (the "Agreement"), under the terms of which RP Explorer Master Fund and RP Partners Fund, which are part of RP Capital Group ("RP Group"), made a joint in-kind contribution to Fragiolig of 3,144,608 shares of the Company which represent jointly approx 6.72% of share capital of the Company, in consideration for which Fragiolig issued and allotted one Redeemable Share A of Fragiolig to RP Partners Fund and one Redeemable Share B of Fragiolig to RP Explorer Master Fund. As a result of the Agreement and the in-kind contribution of 3,144,608 shares of the Company to Fragiolig on 15 April 2011, Fragiolig exceeded a threshold of 75% of the total voting rights in the Company. Before signing and completion of the Agreement Fragiolig held 32,191,877 shares of the Company which represented approx. 68.71% of Company share capital which was the equivalent of 32,191,877 votes constituting approx. 68.71% of total voting rights in the Company, whereas after completion of the Agreement Fragiolig holds 35,336,485 shares of the Company which represents approx. 75.42% of Company share capital which is the equivalent of 35,336,485 votes constituting approx. 75.42% of total voting rights in the Company. Fragiolig does not have subsidiaries which hold shares in the Company.

2. Fragiolig is a member of a capital group held ultimately for the benefit of Ron Izaki and his family (the "Izaki Group"), which before signing and completion of the Agreement held (specifically through Fragiolig and Atlas International Holdings Limited who holds 13.79% of total votes in the Company) jointly 38,707,962 shares of the Company, which represented approx. 82.62% of Company share capital, which was the equivalent of 38,707,962 votes constituting approx. 82.62% of total voting rights in the Company. After completion of the Agreement the Izaki Group holds jointly 41,852,570 shares of the Company which represents approx. 89.33% of Company share capital which is the equivalent of 41,852,570 votes constituting approx. 89.33% of total voting rights in the Company.

3. RP Capital Partners Cayman Islands Limited (the "Seller") and R.I. Limited, R.I. Holdings Limited, Coralcliff Limited and Fragiolig (the "Purchasing Companies") entered into a share purchase agreement dated 6 April 2011 and fully executed and exchanged between the parties on 13 April 2011 (the "AMC SPA"), under the terms of which the Seller sold to the Purchasing Companies the entire stake it held in Atlas Management Company Limited ("AMC"), being the manager of Company portfolio of assets. As a result of the AMC SPA RP Group entities ceased to hold shares in AMC.

4. Additionally, the parties to the AMC SPA agreed that the co-operation agreements concluded between Izaki Group and RP Group entities to conduct a joint policy in relation to the Company (the "Co-operation agreements") were terminated by Termination Agreements dated 6 April 2011 and fully executed and exchanged between the parties on 13 April 2011. Before termination of the Co-operation agreements Izaki Group and RP Group entities, as parties acting in concert, held jointly 41,852,570 shares of the Company which represented approx. 89.33% of Company share capital, which was the equivalent of 41,852,570 votes constituting approx. 89.33% of total voting rights in the Company. By terminating the Co-operation agreements, the Izaki Group and RP Group entities as of 13 April 2011 ceased to act in concert in relation to the Company within the meaning of art. 87 sec. 1 point 5 of the Act. Additionally, as result of the Agreement RP Explorer Master Fund and RP Partners Fund ceased to hold shares of the Company. As of 14 April 2011 RP Group former and current employees hold in aggregate 11,071 shares of the Company which represent jointly approx. 0.02% of share capital of the Company .

.

Legal basis: Art. 70 with connection to art. 69 of the Act of 29 July 2005 on the Public Offering, Condition Governing the introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws 2005 no. 184 item 1539 with further amendments)
Andrew Fox - Chairman

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »