Reklama

MDIENERGIA (MDI): Stanowisko BBI Zeneris NFI S.A. oraz OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 46/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Spółki AWBUD S.A. pt.: "Informacja o realizacji kontraktu dla OZEN Plus Sp. z o.o." - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BBI Zeneris NFI SA (Fundusz) zgodnie z treścią raportu bieżącego Funduszu nr 8/2011 z dnia 13 maja 2011r. pt. "Informacja o sposobie realizacji prac zmierzających do ukończenia inwestycji w Wałczu" informuje, iż raporty z przebiegu prac w OZEN Plus sp. z o.o. (OZEN) Fundusz będzie publikował w formie raportów bieżących w cotygodniowych okresach do czasu przekazania zakładu do eksploatacji.

Zarząd Funduszu oraz Zarząd OZEN odnosząc się do: Raportu bieżącego nr 46/2011 z dnia 16 maja 2011 r. spółki AWBUD SA pt. " Informacja o realizacji kontraktu dla OZEN Plus Sp. z o.o." informują iż, nie zamierzają poprzez raporty bieżące, prowadzić polemiki ze spółką AWBUD SA nt. opinii dotyczących sposobu realizacji umowy zawartej w dniu 20 maja 2008 roku pomiędzy OZEN, a AWBUD sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce przy ul. Reja 4, której następcą prawnym jest AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, ul. Reja 4, Fugasówka, 42 - 440 Ogrodzieniec (AWBUD), a której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. wybudowanie, dostawa urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji Elektrociepłowni Wałcz w ramach projektu inwestycyjnego - uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii w Wałczu przy ul. Budowlanych (Umowa). Niemniej jednak Fundusz uznając, iż informacje zawarte w w/w raporcie bieżącym AWBUD mogą być istotne dla oceny przedmiotu i konsekwencji sporu, przedstawia stanowisko OZEN w tej sprawie:

Reklama

- Całkowicie chybiony jest zarzut AWBUD, jakoby zapisy Umowy, na podstawie których OZEN uprawniony był do odstąpienia od Umowy, były nieważne z uwagi na sprzeczność z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Przedstawiona przez AWBUD argumentacja opiera się bowiem na pobieżnej analizie i pomija zupełnie okoliczność, iż prawo do odstąpienia od Umowy zostało ukształtowane w oparciu o art. 492 Kodeksu Cywilnego. Podkreślenia wymaga, iż taki sposób kształtowania prawa odstąpienia od umowy jest powszechny nie tylko w branży budowlanej i nie jest kwestionowany. Podkreślenia wymaga fakt, iż również w umowach AWBUD z podwykonawcami na budowę na zlecenie OZEN, ów sposób jest identyczny.

- W przywoływanej Umowie wielkość kar umownych została określona m.in. w następującej wysokości: kara za odstąpienie od Umowy została określona w wysokości 8.600.000,00 zł (beneficjentem kary może być każda ze stron Umowy, która miała prawo do odstąpienia); kara za zwłokę w Odbiorze Końcowym Zadania Inwestycyjnego (przekraczającego 30 dni) wynosi 55.900,00 zł za pierwsze 7 dni oraz 111.800,00 zł za każdy kolejny dzień zwłoki przy czym maksymalna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 10.755.000,00 zł (beneficjentem kary może być OZEN); kara za spowodowanie opóźnienia w prowadzeniu prac wynikająca z wykonania i przekazania dokumentacji technicznej w wysokości 13.100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, o który z tego powodu przedłuży się realizacja zadania inwestycyjnego. Kara za spowodowanie opóźnienia w prowadzeniu prac wynikająca z wykonania i przekazania dokumentacji projektowej może być liczona od 23 sierpnia 2010 r., a więc daty która była określona jako termin dokonania Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego (beneficjentem kary może być AWBUD).

- W odpowiedzi na stanowisko AWBUD , OZEN stwierdził, iż AWBUD pozostawał w zwłoce zarówno w zakresie realizacji poszczególnych kluczowych obiektów jak i całego zadania inwestycyjnego. Z tych względów oświadczenie o odstąpieniu wywołało skutki prawne, a tym samym uległa rozwiązaniu Umowa łącząca strony. OZEN stwierdził, iż oczywistą konsekwencją odstąpienia od Umowy z uwagi na zwłokę AWBUD w realizacji Umowy jest zasadność kary umownej w wysokości 8.600.000,00 zł nałożonej z tego tytułu przez OZEN.

- Oprócz kary umownej za odstąpienie, OZEN wezwał AWBUD do zapłaty kary z tytułu opóźnień w realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 10.755.000,00 zł.

- Wezwanie w dniu 16 maja 2011 r. OZEN przez AWBUD do zapłaty kary umownej w wysokości 3.471.500 zł za opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej w ocenie OZEN nie ma merytorycznych i umownych podstaw. OZEN odmówił zatem zapłaty tej kary umownej.

- OZEN stwierdza, iż wartość prac kontraktowych z AWBUD w ramach umownego wynagrodzenia kosztorysowego wynosiła 102,61 mln zł. Na dzień odstąpienia od Umowy wartość zafakturowanych i zapłaconych kwot wynosiła 101,23 mln zł. Na moment odstąpienia od Umowy OZEN nie posiadał jakiejkolwiek, a tym bardziej niezapłaconej, faktury wystawionej przez AWBUD.
Robert Bender - Prezes Zarządu
Marek Perczyński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »