Reklama

POLWAX (PWX): Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki – uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem - raport 63

Raport bieżący nr 63/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała stanowisko ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank”) związane z zawarciem kolejnej umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, o której to umowie Spółka informowała m. in. raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku ("Umowa czasowa”).

Z przekazanych informacji wynika, że od momentu podpisania Umowy Czasowej do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania Spółki przez Bank, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2019 r. ("Okres Obowiązywania”), Bank powstrzyma się od wykonywania swych praw wynikających z Umowy Kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw Banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń Banku w sposób inny niż przewidziany Umową Czasową.

Reklama

Bank będzie udostępniał finansowanie w granicach limitu kredytowego danego kredytu, udzielonego na podstawie Umowy Kredytu, a w szczególności nie będzie blokować Spółce żadnych środków pieniężnych, a także będzie umożliwiał korzystanie z kredytu wieloproduktowego, o którym mowa w Umowie Kredytu ("Kredyt Wieloproduktowy”), w tym będzie udostępniał środki dostępne w ramach Kredytu Wieloproduktowego. Ponadto w Okresie Obowiązywania, Bank będzie wystawiał gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki Umowa Kredytowa przewiduje w ramach Kredytu Wieloproduktowego.

Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez Bank informacji, Spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w Umowie Czasowej m.in. do:

(i) terminowego regulowania wszelkich odsetek i prowizji, a także zapadających płatności należnych Bankowi na mocy Umowy Kredytowej;

(ii) przedstawienia Bankowi :

- planu działania wraz z harmonogramem zakończenia realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A” ("Projektu Future”) wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów Projektu Future i terminu zakończenia Projektu Future. W przypadku przekroczenia budżetu kosztów Spółka przedstawi potencjalne źródła sfinansowania takiego przekroczenia;

- informacji o inżynierze kontraktu, który będzie prowadził nadzór nad Projektem Future oraz postępów w procedurze wyboru generalnego wykonawcy Projektu Future

- informacji o wyniku negocjacji z Orlen Projekt S.A.;

(iii) zawarcia aneksów do umów zastawów rejestrowych na aktywach trwałych i zapasach o treści potwierdzonej przez Bank;

(iv) doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji we wskazanym w Umowie terminie;

(v) zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada 2019 r. limit zobowiązania w ramach Kredytu Wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30.000.000 PLN;

(vi) obniżenia poziomu wykorzystania kredytu w ramach Kredytu Wieloproduktowego do poziomu, który nie będzie przekraczać oczekiwanych wpływów od Jeronimo Martins Polska S.A.

Bank może wypowiedzieć Umowę Czasową ze skutkiem natychmiastowym m. in. w przypadku naruszenia przez Spółkę jej postanowień lub gdy jakakolwiek część majątku Spółki zostanie zajęta lub objęta postępowaniem egzekucyjnym lub objęta zabezpieczeniem tymczasowym. Bank może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, pomimo faktu powzięcia przez Bank informacji, iż w dniu 23 maja 2019 r. wydano w stosunku do Spółki nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazujący zapłatę kwoty 6.669.000,00 zł w konsekwencji czego wszczęte zostało postępowanie zabezpieczające.

Wcześniejsze uzgodnienia Stron ustalające przejściowe zasady współpracy pomiędzy Bankiem, a Spółką były uregulowane umową z dnia 31 lipca 2019 roku (raport bieżący nr 51/2019), na mocy której nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r. Bank zobowiązał się do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z Umowy Kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw Banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń Banku w sposób inny niż przewidziany zawartą wówczas umową.

Jednocześnie Spółka informuje na podstawie otrzymanego od Banku stanowiska, że w związku z tym, iż upłynął okres dostępności kredytu inwestycyjnego, o którym mowa w Umowie Kredytowej, a której harmonogram przewidywał jego udostępnienie od stycznia 2018, co było niemożliwe w związku z nierealizowaniem harmonogramu rzeczowego inwestycji. Ewentualne przyznanie dostępności lub wydłużenie okresu dostępności będzie wymagało nowej decyzji kredytowej, która będzie możliwa w momencie wznowienia finansowania Projektu Future. Ponadto Bank przyjął do wiadomości, ale nie zaakceptował przypadku naruszenia z tytułu niższego, niż wymagany Umową Kredytową, poziomu EBITDA za okres od lipca 2018 do czerwca 2019 i rezerwuje sobie prawa do korzystania z tego przypadku naruszenia.

Spółka poinformuje odrębnym raportem o podpisaniu Umowy Czasowej i jej ostatecznych warunkach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Leszek Stokłosa Prezes Zarządu
2019-10-02Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »