Reklama

ACTION (ACT): Stanowisko Spółki w sprawie kwalifikacji wierzytelności z tytułu uchwalonej dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015 oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w związku z pracami nad sporządzeniem spisu wierzytelności w rozumieniu art. 76 i następnych ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej: p. r.) oraz otrzymanym w dniu dzisiejszym, tj. 07.09.2016 r. stanowiskiem Zarządcy w sprawie kwalifikacji wierzytelności z tytułu uchwalonej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015 oraz odsetek od obligacji serii ACT01 040717 wyemitowanych przez Spółkę, Zarząd uznaje, że:

Reklama

1. wierzytelności Akcjonariuszy Spółki z tytułu dywidendy za rok obrotowy 2015:

a) objęte są układem z mocy prawa na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1) p. r.;

b) w zwiazku z tym – na zasadzie art. 252 ust. 1 p. r. – świadczenia wynikające z ww. wierzytelności nie mogą być spełnione przed zakończenie postępowania sanacyjnego;

2. wierzytelności Obligatariuszy z tytułu odsetek od obligacji serii ACT01 040717, których terminy wypłaty przypadają po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego:

a) objęte są układem z mocy prawa na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1) p.r. - (odsetki należne za okres sprzed otwarcia postępowania), art. 150 ust. 1 pkt 2) p. r. (odsetki należne za okres od dnia otwarcia postępowania) w zw. z art. 366 ust. 1 pkt 2) p.r.;

b) w związku z tym – na zasadzie art. 252 ust. 1 p. r. – świadczenia wynikające z ww. wierzytelności nie mogą być spełnione przed zakończenie postępowania sanacyjnego.

Uzasadniając powyższe Zarząd wskazuje na następujące okoliczności:

Określenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przez walne zgromadzenie spółki publicznej jest obligatoryjne (art. 348§3 k.s.h.). Dzień dywidendy może być dniem podjęcia uchwały albo przypadać w okresie 3 miesięcy od tej daty.

Należy jednak podkreślić, że dywidenda, jako część zysku przeznaczona do wypłaty, może przysługiwać tylko i wyłącznie akcjonariuszom (art. 347§1 k.s.h., art. 348§1 k.s.h.), bez względu na to kiedy ustala się ten krąg podmiotów. Kolejnym koniecznym warunkiem powstania dla akcjonariusza "prawa do udziału w zysku” jest przeznaczenie go do wypłaty akcjonariuszom przez walne zgromadzenie (art. 347§1 k.s.h.).

Wobec powyższego uznać należy, że wierzytelność z tytułu dywidendy powstaje zawsze w dniu powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o jej przyznaniu. Uchwała taka (uzupełniona przepisami prawa) określa z chwilą podjęcia wszystkie elementy stosunku zobowiązaniowego (podmioty, przedmiot i treść), z tym zastrzeżeniem, że indywidualizacja wierzycieli poprzez ustalenie przymiotu akcjonariusza nastąpi w dacie późniejszej niż data powstania stosunku zobowiązaniowego. Indywidualizacja podmiotów stosunku zobowiązaniowego w chwili jego powstania nie jest konieczna, jeśli określony został sposób ich oznaczenia w chwili, gdy świadczenie ma być spełnione.

Taka też sytuacja ma miejsce w przypadku indywidualizacji akcjonariuszy przy wypłacie dywidendy, gdy jej dzień został przesunięty. Czynności w tym zakresie wykonuje KDPW z udziałem podmiotów prowadzących rachunki, na których zapisane są akcje Spółki (por. Dział 2, §§ 106-116 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, opublikowanych na stronie internetowej KDPW:

http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/szczeg%C3%B3%C5%82owe%20zasady%2001_01_2016_FINAL.pdf).

W przypadku obligacji powyższe stanowisko znajduje wyraźne odzwierciedlenie w przepisach prawa (art. 150, art. 366 p. r.).

We wskazanym wyżej stanowisku Zarządca wskazał, iż zgadza się ze stanowiskiem Spółki. Zarządca podkreślił, że zgodnie z art. 347 par. 1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Uchwała o podziale zysku jest zdarzeniem konstytuującym prawo akcjonariuszy do żądania wypłaty zysku. Z chwilą powzięcia uchwały walnego zgromadzenia przyznającej akcjonariuszom prawo do dywidendy, nabywają oni roszczenie do spółki o wypłatę przypadającej im części zysku.

W dniu 23 czerwca 2016 została podjęta w dniu 23 czerwca 2016 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Action S.A. w sprawie wypłaty dywidendy, a zatem przed otwarciem postępowania sanacyjnego. W świetle powyższego należy przyjąć, że również w dniu 23 czerwca 2016 r. uchwała ta ukonstytuowała roszczenia akcjonariuszy o wypłatę należnej im dywidendy, a skoro tak, to wierzytelności, na które składają się te roszczenia, są objęte układem i Spółka nie może ich uregulować na zasadach ogólnych.

W kwestii obligacji Zarządca wskazuje, iż wchodzą one w całości do układu, w tym odsetki od tych obligacji (chyba że obligatariusze zostali zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki bo w takim wypadku do objęcia ich wierzytelności (i odsetek) układem wymagana jest ich zgoda).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-07 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2016-09-07 Andrzej Biały Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »