Reklama

BIPROMET (BPM): Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Bipromet S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Bipromet S.A. na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) - zwanej dalej "Ustawą" podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 4 091 868 akcji Spółki stanowiących 66 %ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Akcje). Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2010 r. przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna ("Wzywający") z siedzibą w Lubinie.

Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania do 66 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie 4 091 868 Akcji.

Wzywający w wyniku wezwania zobowiązuje się nabyć Akcje w ilości 3 099 901 Akcji tj.

50 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji uprawniających do 3 099 901 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć łącznie z podmiotami zależnymi 4 091 868 Akcji, które według stanu na dzień ogłoszenia wezwania uprawniają do 4 091 868 głosów, tj. 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym uzyskania przez Nabywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką. Nabywający zakłada ziszczenie się warunku prawnego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający.

Opinia Zarządu dotycząca wpływu wezwania na interes Spółki.

Zarząd Bipromet S.A. wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania.

Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki, jako inwestycję długoterminową i nie wyklucza działań zmierzających do dalszej integracji działalności Spółki i Wzywającego.

Zdaniem Zarządu cel inwestycji i strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki, załogi i kooperantów Spółki. Przejęcie kontroli nad Spółką umożliwi dalsze realizowanie kontraktów projektowych w branży metali nieżelaznych oraz w obszarze ochrony środowiska.

W ocenie Zarządu, zabiegi Wzywającego polegać będą na dążeniu do wzrostu wartości Spółki poprzez powiększenie portfela zleceń.

W opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej działalności.

Opinia Zarządu dotycząca ceny proponowanej w Wezwaniu.

W ocenie Zarządu cena za jedną akcję ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 7,50 zł (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję zł została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy.

Ponadto, Zarząd informuje, że:

- Cena ogłoszona w Wezwaniu jest wyższa od obecnej wartości godziwej Spółki.

- Cena Wezwania nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (średnia cena rynkowa akcji Spółki w tym okresie wyniosła 5,71 złotych).

- Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, oraz podmioty od niego zależne, oraz będące z nimi w porozumieniu, nie nabywały jakichkolwiek Akcji, co oznacza, że nie nabywały ich także (za zapłatą ceny za akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki) po cenie wyższej od ceny Wezwania. Wzywający nie posiada podmiotów dominujących.

- Zarząd informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze Spółki.

Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w świetle art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd uważa, że Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

Zarząd Spółki Bipromet S.A. zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazuje swoje stanowisko odnośnie Wezwania przedstawicielom działającej w spółce komisji zakładowej związków zawodowych oraz pracownikom Spółki.
Tadeusz Baj - Prezes Zarządu
Marek Kacprowicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | wezwanie | zarządy | zarzad | stanowiska | Raport bieżący | Bipromet SA | wezwania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »