Reklama

MCI (MCI): Stanowisko Zarządu MCI Capital S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI Capital S.A. ogłoszonego przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 12 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Reklama

Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej”), zarząd MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) ("Zarząd”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 19.003.988 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2018 r. przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Wzywający”).

Zgodnie z dokumentem Wezwania, Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 19.003.988 sztuk akcji stanowiących 35,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19.003.988 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi przez podmiot dominujący wobec Wzywającego oraz przez Wzywającego) 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

I. Zastrzeżenia

Na potrzeby sporządzenia niniejszego stanowiska, Zarząd dokonał analizy następujących, dostępnych mu źródeł informacji i danych:

• dokumentu Wezwania oraz

• cen rynkowych akcji Spółki w okresie sześciu i trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Niniejsze stanowisko nie stanowi jakiejkolwiek porady dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych, w tym rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Każdy akcjonariusz powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w tym zasięgnąć indywidualnej porady u swoich doradców posiadających właściwe kwalifikacje na potrzeby podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a każda decyzja o sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją inwestycyjną każdego akcjonariusza.

II. Plany strategiczne Wzywającego wobec Spółki

W dokumencie Wezwania, Wzywający wskazał, iż traktuje Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym oraz nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Wzywający w Wezwaniu wskazał, iż nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

III. Stanowisko Zarządu dotyczące planów strategicznych Wzywającego

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki. Wzywający posiada 33.537.126 akcji Spółki stanowiących 63,41% liczby akcji Spółki i uprawniających do 63,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Tomasz Czechowicz – członek Zarządu Spółki – jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem Wzywającego.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, plany strategiczne Wzywającego obejmują zwiększanie inwestycji w Spółkę poprzez akumulację akcji Spółki. Wzywający jest już dominującym podmiotem w stosunku do Spółki, w związku z czym nabycie dodatkowych akcji Spółki nie wpływa w sposób istotny na realizację dotychczasowej polityki Wzywającego względem Spółki. Biorąc pod uwagę pakiet akcji Spółki posiadany obecnie przez Wzywającego (odpowiadający 63,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), Wezwanie jest szansą na przekroczenia progu 66% udziału w Spółce w dostępny prawnie sposób.

Ponad powyższe, Zarząd Spółki nie posiada żadnych informacji o tym, aby zamiarem Wzywającego miało być podejmowanie działań w celu zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

IV. Stanowisko Zarządu dotyczące lokalizacji działalności Spółki w przyszłości

W dokumencie Wezwania, Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na miejsce prowadzenia działalności Spółki w przyszłości. Spółka nie posiada jakichkolwiek informacji o tym, aby lokalizacja działalności Spółki miała ulec zmianie.

V. Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienia w Spółce

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż Wezwanie nie będzie miało wpływu na zatrudnienie w Spółce.

VI. Wpływ Wezwania na interes Spółki

W ocenie Zarządu, zwiększanie przez Wzywającego – jako głównego i dominującego akcjonariusza – swojego zaangażowania w Spółkę ma pozytywny wpływ na interes Spółki.

VII. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,83 PLN.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,56 PLN.

Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 10,96% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (0,97 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie, oraz (ii) 14,52% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (1,24 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie.

W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający i jego podmiot dominujący nabywali akcje Spółki. Wzywający nabył akcje Spółki po cenie 9,80 PLN (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd Spółki stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w Wezwaniu w wysokości 9,80 PLN za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-28Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2018-06-28Paweł Kapica Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »