Reklama

WOLAINFO (WIN): Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszenia wezwania przez Devoteam SA

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Wola Info SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przedstawia stanowisko dotyczące wezwania ("Wezwanie") do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, ogłoszonego w dniu 17 maja 2010 roku przez Devoteam SA ("Wzywający"). Wzywający jest równocześnie Podmiotem Nabywającym akcje. W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Podstawy Stanowiska Zarządu Spółki

W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z treścią Wezwania.

2. Zastrzeżenia

2.1. W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska Zarząd Spółki nie podejmował działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji niepochodzących od Spółki, z wyjątkiem zapoznania się z informacjami wskazanymi w punkcie 1 powyżej.

2.2. Zarząd Spółki nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w związku z Wezwaniem i wyrażonym niżej stanowiskiem Zarządu Spółki na temat Wezwania, a także nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji proponowanej w Wezwaniu oraz nie przeprowadzał wyceny Spółki w związku z Wezwaniem i nie szacował na tej podstawie jej wartości godziwej.

2.3. Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki, ani Zarząd Spółki, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane.

2.4. Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dlatego każdy z akcjonariuszy powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w celu podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie.

2.5 Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu Spółki nie posiadają żadnych poufnych informacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wiedzą o żadnych faktach dotyczących Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały wcześniej podane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganiami prawa.

2.6 Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego, związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnianych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.

3. Stanowisko Zarządu Spółki

3.1 Zarządowi Spółki nie są znane plany szczegółowe, jak również strategiczne zamiary Podmiotu Nabywającego wobec Spółki jednakże Wzywający zobowiązał się zapewnić Spółce konieczne w obecnej sytuacji Spółki wsparcie kapitałowe oraz know-how. Zgodnie z treścią Wezwania objęcie akcji w Spółce jest elementem długoterminowej strategii Wzywającego zakładającej stworzenie Grupy świadczącej usługi doradcze w zakresie IT, obecnej w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce. Zamiary określone przez Wzywającego w Wezwaniu oraz jego dotychczas prowadzona działalność pozwalają wyrazić przekonanie, iż przeprowadzenie wezwania, wsparcie zarówno biznesowe jak i finansowe powinno mieć pozytywny wpływ na rozwój działalności Spółki.

3.2 Zarząd Spółki nie może przekazać jednoznacznie swojego stanowiska co do wpływu wyniku Wezwania na zatrudnienie w Spółce, jednak na podstawie podanych do wiadomości publicznej zamiarów strategicznych Wzywającego oraz swojej wiedzy o kompetencjach pracowników Spółki, wyraża swoje oczekiwanie, że wynik Wezwania nie będzie miał negatywnego wpływu na zatrudnienie w Spółce.

3.3 Zarząd Spółki nie zna zamiarów Wzywającego dotyczących ewentualnej zmiany lokalizacji prowadzenia działalności Spółki, jednakże nie oczekuje zmian w tym zakresie. Jednocześnie Zarząd Spółki jest świadomy zamiaru podjęcia przez Wzywającego kroków zmierzających do wycofania Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

3.4 W opinii Zarządu Spółki cena w wysokości 3,70 zł za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska. Cena proponowana za Akcje objęte Wezwaniem jest wyższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. W szczególności, cena za jedną Akcję proponowana w Wezwaniu jest wyższa od średniej ceny rynkowej Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 3,68 PLN. Cena Akcji proponowana w Wezwaniu, jest również wyższa od średniej ceny rynkowej Akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 3,48 PLN. W okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, ani podmiot bezpośrednio lub pośrednio od niego zależny lub wobec niego dominujący ani też podmioty działające w porozumieniu z Wzywającym stosownie do art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy nie nabyli żadnych Akcji Spółki po cenie wyższej niż cena proponowana w Wezwaniu. Ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, ani podmioty działające w porozumieniu z Wzywającym stosownie do art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy nie nabyły Akcji Spółki Wola w zamian za aktywa lub prawa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania.

3.5 Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż mogą istnieć inne niż prezentowane w niniejszym stanowisku opinie na temat wartości Spółki.

3.6 Zarząd Spółki informuje, iż niniejsze stanowisko zostało jednocześnie przekazane wszystkim pracownikom Spółki.
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki

Dowiedz się więcej na temat: wola | info | wezwanie | zarządy | zarzad | stanowiska | Devoteam SA | Raport bieżący | wezwania

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »