Reklama

GTC (GTC): Stanowisko zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO

STANOWISKO ZARZĄDU

spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie

Reklama

dotyczące planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

W dniu 15 września 2014 r. zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”). Ogłoszenie o zwołaniu powyższego walnego zgromadzenia zawiera m.in. projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 16 grudnia 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna”).

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K na mocy Uchwały Emisyjnej ("Oferta”) zarząd niniejszym oświadcza, że zamierza wykorzystać wpływy netto z Oferty na realizację swojej nowej strategii nabywania nieruchomości generujących przychód z najmu, w których GTC będzie mogła wykreować wartość dodaną poprzez wykorzystanie regionalnej platformy operacyjnej i know-how w zakresie zarządzania nieruchomościami oprócz kontynuacji rozwoju organicznego w ramach istniejącego portfela nieruchomości.

Inwestycje będą badane i nabywane na podstawie opisanych poniżej kryteriów:

• nieruchomości biurowe i handlowe o standardzie instytucjonalnym;

• położone w Warszawie lub innych głównych miastach Polski oraz w stolicach krajów CEE i SEE;

• generujących przychody;

• pozwalają na potencjalny wzrost przychodów z działalności operacyjnej netto na poziomie do 30% poprzez m.in. przednajem (pre-leasing), wynajęcie powierzchni niewynajętych, podwyższenia stawek czynszu, lub repozycjonowanie;

• początkowy zwrot z kapitału na poziomie niskich kilkunastu procent; oraz

• potencjał wzrostu zwrotu z kapitału do kilkunastu procent dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami.

Planuje się, że wpływy z Oferty zostaną wykorzystane w okresie do 18 miesięcy od zakończenia Oferty. Jeżeli w tym okresie Spółka podejmie zobowiązania lub zainwestuje mniej niż 90% wpływów z Oferty na wskazane inwestycje, Spółka zainicjuje program odkupu akcji własnych o wartości pozostałych niewykorzystanych wpływów z Oferty, przy czym cena odkupu jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna w ramach Oferty powiększona o oprocentowanie naliczone według stawki 3M WIBOR za okres od otrzymania wpływów z Oferty do przeprowadzenia wykupu akcji.

Inwestycje finansowane z wpływów z Oferty będą dobierane i szczegółowo oceniane w oparciu o warunków rynkowych, a także możliwość osiągnięcia planowanego potencjalnego zwrotu z inwestycji. Spółka może inwestować samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami, co umożliwi większą dywersyfikację i zasięg portfela nieruchomości.

Ponadto Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie Komitetu ds. Inwestycji ("KI”) w którym większość jego członków stanowić będą niezależni członkowie Rady Nadzorczej. KI będzie (i) nadzorował proces inwestowania wpływów z Oferty, oraz (ii) dokonywał przeglądu i zatwierdzał indywidualne propozycje nabycia projektów przedstawiane przez Zarząd.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”), ma charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi podstawy jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt ("Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce ("Oferta”), a także w związku z ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Prospekt zostanie opublikowany zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży żadnych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty jest niezgodne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-09Witold ZatońskiCzłonek ZarząduWitold Zatoński
2014-10-09Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »