Reklama

IVMX (IMX): Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Stanowisko Zarządu Infovide-Matrix S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania na akcje Spółki.

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1382 ze zm.)("Ustawa"), Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") ogłoszonego w dniu 23 września 2015 roku przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Wzywający") w trybie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy.

Reklama

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza nabyć 12 476 705 akcji Spółki uprawniających do 12 476 705 głosów, co stanowi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Minimalna liczba akcji Spółki objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje wynosi 8 734 941 akcji Spółki uprawniających do 8 734 941 głosów, co stanowi 70,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

I Podstawy stanowiska Zarządu.

Zarząd zapoznał się z treścią Wezwania, a w celu wyrażenia swojego stanowiska dokonał analizy dostępnych mu informacji finansowych oraz danych dotyczących Wezwania, w szczególności: Zarząd dokonał szczegółowej analizy informacji przedstawionych przez Wzywającego w treści Wezwania, przeprowadził analizę średnich cen rynkowych akcji Spółki w okresie 3 oraz 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, dokonał przeglądu i oceny informacji dotyczących działalności Spółki, jej sytuacji finansowej oraz czynników, które mogą mieć wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe, a także przeanalizował publicznie dostępne informacje dotyczące wskaźników rynkowych wyliczanych na podstawie wyceny innych spółek giełdowych działających w branży informatycznej.

II Zastrzeżenia.

Przygotowując treść niniejszego stanowiska Zarządu Spółki, Zarząd nie podejmował działań zmierzających do weryfikacji rekomendacji oraz analizy informacji niepochodzących od Spółki, ani też nie zlecał zewnętrznym podmiotom takich działań. Zarząd nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których sformułowane zostało niniejsze stanowisko, z wyłączeniem informacji dotyczących działalności, organizacji i strategii rozwoju Spółki. Niniejsze stanowisko Zarządu nie stanowi, w żadnym przypadku, rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 94 ze zm.). Zarząd zwraca uwagę, iż każdy inwestor w oparciu o informacje udostępnione przez Spółkę oraz w oparciu o treść Wezwania, powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z podjęciem decyzji dotyczącej sposobu odpowiedzi na Wezwanie.

III Wpływ Wezwania na interesy Spółki. Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i stanowisko Zarządu dotyczące tych strategicznych planów.

W ocenie Zarządu plany strategiczne Wzywającego dotyczące Spółki nie zostały sformułowane w dokumencie Wezwania w sposób na tyle precyzyjny, by umożliwić Zarządowi zajęcie właściwego i pełnego stanowiska. W dokumencie Wezwania Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na miejsce prowadzenia działalności Spółki w przyszłości, na zatrudnienie w Spółce oraz na interes. Zarząd przyjmuje deklaracje Wzywającego o traktowaniu nabycia akcji jako inwestycji, która pozwoli rozszerzyć ofertę usług w zakresie światowych rozwiązań firm trzecich, oraz zróżnicować i wzmocnić pozycję grupy Asseco na rynku usług IT.

W opinii Zarządu Spółki cena w wysokości 6,01 zł (słownie: sześć złotych i jeden grosz) za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Cena proponowana za akcje Spółki objęte Wezwaniem jest wyższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy. W szczególności średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 3,64 zł za jedną akcję Spółki, natomiast z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania – 2,97 zł. Wskaźnik C/Z (cena/zysk) dla spółek z indeksu giełdowego WIG-Informatyka na dzień 1 października 2015 wynosił 14,43, natomiast rzadziej stosowany w wycenach firm informatycznych wskaźnik C/WK (cena/wartość księgowa) był na poziomie 1,37. W przypadku Spółki Infovide-Matrix S.A. wyliczenie wskaźnika C/Z nie jest możliwe ze względu na wykazaną w pierwszym półroczu 2015 stratę netto, natomiast wartość wskaźnika C/WK dla ceny z Wezwania kształtuje się na poziomie 0,43. Cena oferowana w Wezwaniu jest zatem niższa od wartości księgowej na jedną akcję Spółki oraz niższa niż wynikająca ze wskaźnika C/WK dla sektora WIG-Informatyka. Jednak w ocenie Zarządu wartość księgowa nie jest dobrym miernikiem wartości firm informatycznych. Zarząd Spółki zwraca również uwagę, iż mogą istnieć inne niż powyższe sposoby wyceny i oceny wartości Spółki. Ponadto, według najlepszej wiedzy Zarządu, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy nie nabywały akcji Spółki (w szczególności za zapłatą ceny za akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w zamian za akcje Spółki). Zarząd wyraża przekonanie, że wartość godziwa akcji Spółki na dzień ogłoszenia wezwania mieści się w granicach wyznaczonych przez ofertę Wzywającego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-08Boris Stokalski-DzierzykrajPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »