Reklama

ATLANTIS (ATS): Stanowisko Zarządu Spółki w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku - raport 36

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Spółka", lub "Emitent"), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Wzywający") w dniu 05 czerwca 2012r.

I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Podmiotem ogłaszającym wezwanie jest spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (Wzywający).

Wzywający posiada 249.450.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 249.450.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Wezwanie opiewa na 30.000 akcji Spółki, tj. 0,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierza nabyć do 66 % akcji oraz głosów w Spółce.

Cena, po której nabywane będą akcje Spółki to 1,20 zł (jeden złoty 20/100) za każdą akcje.

Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień 26.06.2012r. natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień 09.07.2012r.

II. Stanowisko Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

- Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes spółki:

Zarząd Emitenta wskazuje, że podmiot Wzywający tj. DAMF Invest S.A. jest od dłuższego czasu znacznym akcjonariuszem spółki a plany przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami Spółki. Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki oraz długofalowe polepszenie osiąganych wyników przez Spółkę a także wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki.

Zarząd wskazuje, że pośrednie zaangażowanie się przez Wzywającego na poziomie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takim samym poziomie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę i w ocenie Zarządu Emitenta wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania.

Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej opinii Spółka prowadzi swoją działalność jak w dotychczasowym zakresie.

- Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej opinii ogłoszenie wezwania na akcje Emitenta nie miało, żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce Emitenta. Zarząd nie przewiduje aby ogłoszenie wezwania miało jakikolwiek wpływ na stan zatrudnienia w Spółce.

- Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Emitenta to:

"Wzywający oświadcza, że zamierza wspierać Spółkę w dotychczasowej jej działalności oraz podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Wzywający nie wyklucza wspierania Spółki w zakresie rozszerzania prowadzonej przez Spółkę działalności w nowych gałęziach gospodarki.

Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A."

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że nie przeprowadzał z przedstawicielami wzywającego żadnych rozmów w zakresie dalszej strategii spółki. Zarząd Emitenta jest zdania, że dotychczasowa działalność oraz kierunki rozwoju Spółki zostaną zachowane.

-Planowana lokalizacja działalności Spółki

W ocenie Zarządu lokalizacja działalności Spółki nie ulegnie zmianie, tj. jak dotychczas będzie obejmowała teren całego kraju.

- Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu

Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 1,20 zł jest ceną godziwą. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

III. Podstawy stanowiska Zarządu:

W celu wyrażenia powyższej opinii, Zarząd Spółki dokonał oceny następujących dokumentów oraz okoliczności:

- Informacji podanych przez Wzywającego w Wezwaniu

- Przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

- Przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej

- Oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki.

Spółka nie korzystała z innych źródeł niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów.

IV Zastrzeżenia

Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:

1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.

2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.

3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)

4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | stanowiska | wezwanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »