Reklama

EFEKT (EFK): Strategia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na lata 2015-2020

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 października 2015r. podjęła uchwałę, w której przyjęła dokument "Strategia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na lata 2015-2020". Główne założenia przyjętej strategii:

Reklama

Strategia przygotowana na lata 2015-2020 jest wyrazem zachowania ciągłości rozwojowej Firmy, z jedoczesnym wskazaniem kierunków dalszych działań prorozwojowych.

Została ona zbudowana na kolejne pięciolecie w oparciu o strukturę, w której dominującą pozycję zajmuje Korporacja Gospodarcza "efekt” S.A. - jako spółka matka - oraz dwie spółki zależne: "Lider Hotel” Sp. z o.o. i "Efekt Hotele” S.A.

Zgodnie z założeniami rozwojowymi i dotychczasową praktyką działania, została zachowana wieloproduktowa oferta Firmy, ze zdecydowaną dominacją działalności usługowej. Licząca się, a nawet dominująca niegdyś działalność handlowa na własny rachunek została wyraźnie ograniczona. Z uwagi na swoja specyfikę, będzie ona miała charakter działalności niszowej, uzupełniającej ofertę usługową Spółki.

Odwołując się do nadrzędnego celu działania, którym jest pomnażanie wartości Firmy, w nowej perspektywie strategicznej zakłada się realizację celów, wyrażających dążenie Korporacji do umacniania i utrwalania pozycji na rynkach świadczonych usług branżowych, składających się na obecny profil działalności, jak również powiększania siły rynkowej Korporacji w drodze poszerzania obecnego pola rynkowego.

W obecnym pięcioleciu stawiamy do osiągnięcia trzy cele, w następujących obszarach:

1. w ramach segmentu hotelowo – turystycznego chcemy umocnić pozycję rynkową spółek "Efekt Hotele” S.A. i "Lider Hotel” Sp. z o.o., zapewniającą osiągnięcie trwałej zdolności samofinansowania ich działalności.

Na plan pierwszy wysuwa się tutaj zadanie wzrostu sprzedaży usług, w tym szczególnie poprzez utrzymanie korzystnego poziomu retencji dotychczasowych i pozyskiwania nowych klientów w obsługiwanych segmentach, wieloproduktowego rynku. Kolejne zadanie do realizacji w ramach wskazanego celu strategicznego, to dokonanie zmiany w stosowanej polityce cen, wzmocnienia działań o charakterze wizerunkowym, promujących obiekty hotelowe w ramach centrum Best Western Business Hotels & Conference Center. Planuje się również działania racjonalizujące koszty funkcjonowania obiektów hotelowych.

2. w segmencie usługowo – handlowym planujemy rozwój posiadanego potencjału usługowego w drodze modernizacji i rozbudowy miejsc świadczenia usług oraz technologicznego wsparcia procesu transakcyjnego.

Przewidujemy, że stan i rozwój działalności Korporacji w segmencie usługowo – handlowym, nadal będzie miał decydujące znaczenie w osiąganiu zysków Firmy. Szczególną w tym rolę odgrywają rezultaty działalności Kompleksu Handlowego "Rybitwy”. Zadania stawiane Kompleksowi w nowej strategii dotyczą przede wszystkim kontynuacji działań w zakresie poprawy jakości usług najmu świadczonych klientom biznesowym. Składają się na to inwestycje modernizacyjne w obszarze infrastruktury, technologii obsługi procesu transakcyjnego oraz doskonalenia systemu informowania i komunikowania się z klientami.

Trafność przewidywań co do większej opłacalności najmu lokali biurowych i handlowych w nieruchomości "efektu”, położonej przy ulicy Opolskiej w Krakowie, w miejsce prowadzonej wcześniej działalności handlowej na własny rachunek, skłania do wykorzystywania tego źródła przychodów także w nadchodzących latach.

3. w segmencie nieruchomości planujemy poszerzenie pola rynkowego Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. w drodze zwiększania aktywnej obecności Firmy na rynku nieruchomości i zapewnienia trwałego w nim uczestnictwa.

Mając na uwadze kształtujący się w ostatnich latach trend zapotrzebowania na powierzchnię biurową w granicach Krakowa i obserwowany wzrost sektora usług najmu powierzchni biurowych, planujemy podjęcie prac analitycznych i projektowych, oceniających szanse i zagrożenia otwarcia się na trwałe uczestnictwo w tym rynku.

Za tym kierunkiem działań, przemawia wieloletnie doświadczenie uczestnictwa w rynku nieruchomości, korzystne lokalizacje będące w posiadaniu Korporacji, jak również potrzeba utworzenia pola interesów wzmacniających siłę Firmy na jej obecnych rynkach.

Zamierzamy utrzymać dotychczasowe zasady finansowania nowych zadań inwestycyjnych, jeśli przyszłe warunki ich realizacji będą sprzyjać ich podjęciu. W tym celu wykorzystywane będą optymalne z punktu widzenia inwestora połączenia kredytu bankowego lub innych instrumentów finansowych oraz środków własnych, a także alternatywne lub komplementarne źródła finansowania. Nie wyklucza się także współfinansowania niektórych projektów we współpracy z inwestorami zewnętrznymi.

Oprócz wymienionych obszarów aktywności, naszym celem pozostaje aktywne zarządzanie długiem zaciągniętym na sfinansowanie budowy hotelu działającego pod marką Best Western Premier. Zachowujemy także obecną rolę "efekt” S.A., jako podmiotu dominującego, w zarządzaniu transakcjami grupy kapitałowej. Działalność zamierzamy prowadzić według sukcesywnie opracowywanych programów działań bieżących, jako elementów integralnych z planem strategicznym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-09Jan OkońskiPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: efekt

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »