PKNORLEN (PKN): Strategia PKN ORLEN 2013-2017 - raport 240

Raport bieżący nr 240/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka", "Koncern") informuje, że 29 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła dokument "Strategia PKN ORLEN 2013-2017" ("Strategia").

Strategia ma na celu:

- zapewnienie możliwości wypłat dywidend dla akcjonariuszy,

- osiągnięcie wzrostu przepływów operacyjnych oraz EBITDA wg LIFO,

- realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Koncernu, w szczególności w segmentach Wydobycia i Energetyki,

Reklama

- utrzymanie bezpiecznych poziomów wskaźników finansowych.

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN w latach 2013-20171 w porównaniu do poziomów osiągniętych w latach 2008-2012:

Tabela 1.

Cel finansowy Strategia

2013-2017 Wykonanie

2008-2012 2 Zmiana w latach 2013-2017

w porównaniu

do lat 2008-2012

EBITDA wg LIFO3 średniorocznie (mld PLN) 6,3 4 4,0 5 58%

Przepływy operacyjne średniorocznie (mld PLN) 5,6 3,9 44%

Wydatki inwestycyjne łącznie (mld PLN) 22,5 6 14,8 52%

Dźwignia finansowa netto7 do 30% 58% - 25%

Tabela 2.

Cel operacyjny 2017 2012 Zmiana 2017

w porównaniu

do 2012

Przerób ropy naftowej (mln ton) 30,0 27,8 2,2 mln ton

Uzysk paliw % 78% 77% 1 pp

Energochłonność - wskaźnik Solomona 92 96 -4

Wykorzystanie mocy instalacji olefin 84% 77% 7 pp

Sprzedaż polimerów (mln ton) 0,9 0,8 0,1 mln ton

Sprzedaż PTA (mln ton) 0,6 0,5 0,1 mln ton

Udział w macierzystych rynkach detalicznych 17% 14% 3 pp

Sprzedaż paliw na jedną stację (mln litrów) 4,0 3,4 0,6 mln litrów

Marża pozapaliwowa 2012=100, index 155 100 55

Wydobycie gazu rocznie (mln m3) 161 0 -

Wydobycie ropy naftowej rocznie (mln bbl) 1 0 -

Liczba odwiertów (stan na koniec okresu) 8 57 5 52

Podział celów finansowych dla Grupy Kapitałowej ORLEN według segmentów działalności:

Tabela 3.

Segment działalności EBITDA wg LIFO

(średniorocznie) mld PLN w latach Poziom wydatków inwestycyjnych

(łącznie) mld PLN w latach

2013-2017 4 2008-2012 4 2013-2017 2008-2012

Rafineria 2,7 2,0 9 6,1 5,8

Petrochemia 2,5 1,5 10 4,7 6,6

Detal 1,5 1,1 11 2,4 2,2

Wydobycie 0,412 0 5,1 0,2

Energetyka 0,312 0 4,2 0

Przewidywany poziom wydatków inwestycyjnych w roku 2013 wyniesie 3,6 mld PLN. Kwota ta uwzględnia pulę dodatkową w wysokości 0,5 mld PLN dedykowaną na segment Wydobycia, która będzie uruchamiana w zależności od postępów prac na obecnych koncesjach, możliwości nabycia nowych koncesji oraz opcji akwizycyjnych.

Przyjęte założenia implikują osiągnięcie w 2012 roku EBITDA wg LIFO ok. 5,1 mld PLN oraz wydatki inwestycyjne ok. 2,0 mld PLN.

Strategia wprowadza także nowe zasady w dotychczasowej polityce dywidendowej Spółki. Zakładają one wypłaty dywidendy na poziomie do 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, przy uwzględnieniu realizacji strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN (dźwigni finansowej, wskaźnika dług netto/EBITDA i ratingu) oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

1 Cele prezentowane są przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych w latach 2013 - 2017 (średniorocznie):

- cena ropy Brent: 118 USD/bbl,

- modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN: 4,9 USD/bbl,

- dyferencjał Brent/Ural: 1,3 USD/bbl,

- modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN: 812 EUR/t,

- kurs EUR/PLN: 3,92

- kurs USD/PLN: 2,87

- cena gazu: 1352 PLN/1000m3

- cena praw emisji CO2: 12 EUR/t

Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

2 Wykonanie 2008-2012 uwzględnia estymacje wykonania 4 kw. 2012r.

3 EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację; metoda wyceny zapasów wg LIFO.

4 Średnioroczny wpływ kosztów funkcji korporacyjnych na EBITDA w latach 2013-2017 wynosi (-)0,7 mld PLN a w 2008-2012 (-)0,6 mld PLN

5 EBITDA średnioroczna 2008-2012 została skorygowana o odpisy z tytułu aktualizacji majątku trwałego (+0,85 mld PLN) oraz wpływ odkupu transzy zapasów obowiązkowych ((-)0,15 mld PLN)

6 Wartość skumulowana w latach 2013-2017. Nakłady uwzględniają 6,9 mld PLN puli dodatkowej uruchamianej w zależności od ekonomiki projektów i sytuacji finansowej (w tym: 0,5 Rafineria, 1,2 Petrochemia, 0,1 Detal, 2,4 Energetyka, 2,7 Wydobycie).

7 Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitały własne.

8 W ramach puli podstawowej.

9 EBITDA średnioroczna 2008-2012 została skorygowana o odpisy z tytułu aktualizacji majątku trwałego (+0,55 mld PLN) oraz wpływ odkupu transz zapasów obowiązkowych (-0,15 mld PLN).

10 EBITDA średnioroczna 2008-2012 została skorygowana o odpisy z tytułu aktualizacji majątku trwałego (+0,30 mld PLN).

11 EBITDA średnioroczna 2008-2012 skorygowana o wartość odpisów z tytułu aktualizacji majątku trwałego na poziomie 15 mln PLN.

12 Wartość dotyczy tylko 2017 roku.

Szczegóły strategii zostaną zaprezentowane przedstawicielom rynku kapitałowego w trakcie konferencji medialnej i telekonferencji 30 listopada 2012 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach standardowych procedur, zgodnie z MSR 36 (Utrata Wartości Aktywów), przyjęta Strategia będzie stanowiła podstawę wykonywanych w przyszłości testów na utratę wartości aktywów co może mieć wpływ na przyszłe wyniki, począwszy od 4 kw. 2012 r.

Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A.

Załączniki:

Plik;Opis

Raport_240_2012_Strategia.pdf;Strategia PKN ORLEN 2013-2017-wer. polska

Report_240_2012_PKN_ORLEN_strategy.pdf;Strategia PKN ORLEN 2013-2017-wer. angielska


Sławomir Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Strategie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »