Reklama

KOMPUTRON (KOM): Stwierdzenie upadku zabezpieczenia na majątku Emitenta z uwagi na oczywistą niewłaściwość Sądu (CSA Eurolegis nie ma prawa rozstrzygać sporu).

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, w związku z Raportem Bieżącym 20/2011 z dnia 9 września 2011 roku oraz nawiązując do Raportu Bieżącego 34/2011 z dnia 11 października 2011 roku, co następuje.

Zarząd Emitenta powziął w dniu 8 listopada 2011 roku informację, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, Sąd stwierdził upadek zabezpieczenia mienia Emitenta na wniosek Clean & Carbon Energy SA (dalej "CCE") ustanowione na podstawie decyzji wydanej przez Sąd Apelacyjny w dniu 2 września 2011 roku. Postanowienie Sądu jest prawomocne i nie przysługuje od niego odwołanie czy zażalenie.

Sąd Okręgowy podzielił opinię Emitenta o oczywistej niewłaściwości sądu :

"W niniejszej sprawie Sąd, udzielając zabezpieczenia roszczenia uprawnionej (CCE), zobowiązał ją do wniesienia pisma wszczynającego postepowanie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia. Uprawniona (CCE) w przepisanym terminie wszczęła postepowanie przed Cywilnym Sądem Arbitrażowym Eurolegis sp. z o.o. oddział w Gdańsku. Spółka (CCE) nie wykazała jednak w żadnej mierze, że właściwym do polubownego rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu jest właśnie Cywilny Sąd Arbitrażowy Eurolegis sp. z o.o. Co więcej na mocy art. 20 ust. 4 umowy inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 r. zawartej pomiędzy Karen SA w Warszawie, Komputronik SA w Poznaniu, Contanisimo Limited w Nikozji oraz Texass Ranch Company sp. z o.o. w Koszewku i Haliną Paszyńską, z której uprawniony wywodzi swoje roszczenia, strony obowiązały się wszelkie spory wynikłe z umowy lub powstające w związku z nią poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Tym bardziej zatem upawniony (CCE) nie był władny wszcząć postepowania w przedmiotowej sprawie przed Cywilnym Sądem Arbistrażowym Eurolegis sp. z o.o. Wytoczenie sprawy przed niewłaściwym sądem polubownym nie może być traktowane jako wszczęcie postępowania czyniące zadość wymogom art. 733 kpc"

Pełna treść postanowienia sądu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyżej wskazane zabezpieczenie dotyczyło :

- zajęcia 7.532.274 zdematerializowanych akcji Clean and Carbon Energy SA,

- zajęcia 2.204.313 udziałów Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozjii,

- ustanowienia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości w gminie Tanowo.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że w kodeksowym terminie, tj. do dnia 20 października 2011 roku złożył pozew o zapłatę przeciwko Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. ska, jako wykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego o zabezpieczeniu mienia na rzecz spółki zależnej wobec Emitenta, o którym to postanowieniu Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 31/2011. Pozew złożono do właściwego Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie i prawidłowo opłacono opłaty sądowe.

Emitent zwraca uwagę, że wydanie postanowienia o upadku zabezpieczenia, o którym wspomina pierwsza część raportu, potwierdza tezę, że wbrew obowiązującemu prawu, CCE i Texass Ranch Company pozywają Emitenta do oczywiście niewłaściwego sądu, usiłując w ten sposób prawdopodobnie popełnić oszustwo sądowe. Sąd Okręgowy wyraźnie stwierdził, że CSA Eurolegis sp. z o.o. nie jest właściwym sądem do rozstrzygania sporów na tle Umowy Inwestycyjnej. Emitent wielokrotnie informował CCE oraz sam CSA Eurolegis sp. z o.o., że ich działania są nielegalne. Z racji faktu, że CSA Eurolegis nie odstąpiła od prowadzenia tzw. postępowania arbitrażowego, Emitent w dniu 9 listopada 2011 roku złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec wszystkich osób i podmiotów, które mogą brać udział w procederze związanym z możliwym zamiarem popełnienia przestępstwa oszustwa sądowego.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki:

Plik;Opis
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Komputronik SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »