Reklama

SWISSMED (SWD): SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnychZa 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2020-04-01 do 2020-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2019-04-01 do 2019-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2020-04-01 do 2020-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług6 1485 9511 3701 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 196-1 929-267-451
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 256-2 404-280-562
Zysk (strata) netto-1 129-2 369-252-554
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-1 129-2 369-252-554
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej000
Całkowite dochody ogółem-1 129-2 369-252-554
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-463-913-103-213
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13-28-3-7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej988-804220-188
Przepływy pieniężne netto razem512-1 745114-408
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 30-06-2020STAN NA DZIEŃ 31-03-2020STAN NA DZIEŃ 30-06-2020"STAN NA DZIEŃ
31-03-2020"
Aktywa razem72 99272 92916 06916 020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania47 96847 17210 56010 362
Zobowiązania długoterminowe38 04837 2008 3768 172
Zobowiązania krótkoterminowe9 9209 9722 1842 191
Kapitał własny25 02425 7575 5095 658
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego25 00725 7395 5055 654
Kapitał akcyjny61 18261 18213 46913 440
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,18 -0,39 -0,04-0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,09 4,21 0,900,20
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnychZa 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2020-04-01 do 2020-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2019-04-01 do 2019-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2020-04-01 do 2020-06-30Za 1 KWARTAŁ 2020 Okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług5 8225 7631 2981 347
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 576-2 023-351-473
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 848-2 309-412-540
Zysk (strata) netto-1 815-2 309-405-540
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-1 815-2 309-405-540
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej148-29533-69
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-29-66-6-15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej371-1 38883-324
Przepływy pieniężne netto razem490-1 749109-409
Aktywa razem80 78481 69617 78417 946
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 05460 15813 44113 215
Zobowiązania długoterminowe40 01541 2128 8099 053
Zobowiązania krótkoterminowe21 03918 9464 6324 162
Kapitał własny19 73021 1964 3444 656
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego19 73021 1964 3444 656
Kapitał akcyjny61 18261 18213 46913 440
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,30 -0,38 -0,07-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,22 3,46 0,710,76
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »