SYNEKTIK (SNT): SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 10 076,72 8 835,38 2428,79 2 108,97
Koszty działalności razem (10 890,77) (8 562,98) (2 625,00) (2 043,95)
Zysk (strata ) na działalności operacyjnej (814,05) 272,40 (196,21) 65,02
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (1 026,06) 237,86 (247,31) 56,78
Zysk (strata ) netto (1 024,14) 77,23 (246,85) 18,44
Całkowite dochody ogółem (1 024,14) 77,23 (246,85) 18,44
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 488 907 8 529 129 8 488 907
Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] (0,12) 0,01 (0,03) 0,00
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] (0,12) 0,01 (0,03) 0,00
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 069,04) (12 154,94) (2 909,00) (2 901,33)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 763,08) (7 073,85) (907,01) (1688,50)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 005,80) 4 523,63(242,43) 1 079,77
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (16 837,92) (14 705,17) (4 058,44) (3 510,06)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Stan na 31/03/15Stan na 31/12/14Stan na 31/03/15Stan na 31/12/14
Aktywa razem 92 221,49 106 793,58 22 555,55 25 055,39
Aktywa trwale 56 310,44 53 251,66 13 771,20 12 493,64
Aktywa obrotowe 35 911,05 53 541,92 8 782,35 12 561,74
Zobowiązania razem 34 916,71 48 464,66 8 539,18 11 370,54
- zobowiązania długoterminowe 13 270,08 14 119,70 3 245,31 3 312,70
- zobowiązania krótkoterminowe21 646,63 34 344,96 5 293,87 8 057,85
Kapitał własny57 304,78 58 328,92 14 014,37 13 684,85
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 1 042,94 1 000,53
Liczba akcji na koniec okresu8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję 6,72 6,84 1,64 1,60
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 8 381,43 6 016,03 2 020,17 1 436,00
Koszty działalności razem (9 009,46) (6 580,94) (2 171,55) (1 570,84)
Zysk (strata ) na działalności operacyjnej(628,04) (564,91) (151,38) (134,84)
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem (840,48) (583,93) (202,58) (139,38)
Zysk (strata ) netto(838,56) (742,15) (202,12) (177,15)
Całkowite dochody ogółem (838,56) (742,15) (202,12) (177,15)
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 488 907 8 529 129 8 488 907
Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ](0,10) (0,09) (0,02) (0,02)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 568,68) (11 904,30) (3 029,42) (2 841,51)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 792,46) (6 926,37) (914,09) (1 653,30)
Przepływy pieniężne netto z działalności finasnowej (988,16) 4 519,50 (238,18) 1 078,79
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 349,29) (14 311,17) (4 181,69) (3 416,01)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU Stan na 31/03/15Stan na 31/12/14Stan na 31/03/15Stan na 31/12/14
Aktywa razem 88 295,69 102 799,41 21 593,47 24 118,30
Aktywa trwałe 56 293,26 53 176,83 13 767,00 12 476,09
Aktywa obrotowe 32 002,43 49 622,58 7 826,47 11 642,21
Zobowiązania razem 33 781,85 47 447,02 8 261,64 11 131, 79
- zobowiązania długoterminowe 13 164,58 14 119,70 3 219,51 3 312,70
- zobowiązania krótkoterminowe 20617,27 33 327,31 5 042,13 7 819,09
Kapitał własny 54 513,84 55 352,39 13 331,83 12 986,51
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 1 042,94 1 000,53
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ]6,39 6,39 1,56 1,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »