LUG (LUG): Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2021 roku - raport 5

Raport bieżący nr 5/2021

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wartości szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2021 roku oraz ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2018-2020.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale 2021 roku wyniosły 37,53 mln zł i były niższe o 17,3% względem analogicznego kwartału przed rokiem. Na ujemną dynamikę przychodów wpłynęła kumulacja czynników, spośród których najważniejsze to szoki popytowe i podażowe na rynkach komponentów, które spowodowały długookresowe opóźnienia w dostawach komponentów, a tym samym ograniczenie spodziewanych przychodów. Ta sytuacja, dotykając wiele branż przemysłu, wpłynęła na opóźnienia realizacji kilku dużych projektów infrastrukturalnych, które Emitent spodziewa się sfinalizować w kolejnych kwartałach br. Dodatkowym elementem, który pogłębił ujemną dynamikę przychodów był fakt, że przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku były historycznie najwyższym poziomem sprzedaży zrealizowanym w pierwszych trzech miesiącach roku, co wywołało efekt wysokiej bazy dla wyników I kwartału 2021 roku.

Zysk brutto na sprzedaży w I kwartale br. wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% r/r) w analogicznym okresie 2020 r. Zmniejszeniu o 12,3 pp. uległa także skonsolidowana marża brutto na sprzedaży, która osiągnęła poziom 28%. Na spadek wolumenu zysku brutto na sprzedaży oraz obniżenie poziomu marży brutto Grupy LUG decydujący wpływ miało ograniczenie dostępności i wzrost cen komponentów, który dotyczył m.in. aluminium, przewodów miedzianych, blachy stalowej oraz komponentów elektronicznych. Przyczyny tej sytuacji leżą zarówno po stronie gwałtownego wzrostu popytu na komponenty po stopniowym odmrażaniu wielu branż przemysłu, które w 2020 roku notowały spowolnienie z powodu pandemii, jak również są podyktowane gwałtownym wzrostem kosztów transportu. Po początkowym światowym spadku wartości importu drogą morską, w lutym 2021 r. nastąpił około 30% wzrost transportu morskiego w efekcie odmrażania gospodarek, co konsekwentnie zwiększyło popyt również na transport kolejowy i stymulowało wzrost kosztów. Dodatkowym elementem destabilizującym dostawy komponentów LUG była blokada Kanału Sueskiego w marcu 2021 roku, która sprawiła, że w kilku przypadkach Emitent zmuszony był sprowadzać zakontraktowane komponenty drogą lotniczą. Priorytetem Zarządu w kolejnych kwartałach będzie powrót do realizacji poziomu marżowości przyjętego w celach strategicznych tj. minimum 40%.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w I kwartale 2021 roku wypracowała zysk operacyjny na poziomie 570,7 tys. zł względem 1 104,8 tys. zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która wyniosła 1,5% i była o 0,9 pp. niższa niż w I kw. 2020 roku. Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,15 mln zł, co jest poziomem o 7,6% niższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4% i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale wyniósł 769,6 tys. zł względem 1 911,73 tys. zł w ub.r., natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 roku i osiągnęła poziom 2,1%.

Bardzo pozytywnym zdarzeniem i jednocześnie dużym sukcesem w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale 2021 roku było podpisanie kontraktu na modernizację oświetlenia infrastrukturalnego z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego LUG Light Factory Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla stolicy Polski. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Kontrakt będzie realizowany w 2021 i 2022 roku.

Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jako stabilną, lecz pozostającą pod wpływem czynników zewnętrznych w postaci bardzo dynamicznego wzrostu kosztów transportu i cen komponentów, co determinuje szereg działań wewnętrznych podejmowanych w celu łagodzenia wpływu niniejszych czynników na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednym ze wspomnianych działań jest decyzja o podniesienie cen produktów w asortymencie LUG, która wejdzie w życie z początkiem czerwca br.

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-07Ryszard Wtorkowski Prezes ZarząduRyszard Wtorkowski

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »