Reklama

ELBUDOWA (ELB): Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszego półrocza 2020 roku

Raport bieżący nr 83/2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych za pierwsze półrocze 2020 r., mając na uwadze przeprowadzoną w dacie 25 września 2020 r. analizę poszczególnych pozycji bilansu Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, w tym struktury należności, zapasów oraz portfela kontraktów budowalnych jak również przeprowadzenie oceny szacowanych do poniesienia kosztów związanych z procesem zwolnień grupowych, uwzględniając trwający proces rewizji finansowej, w tej samej dacie podjęta została decyzja o utworzeniu odpisów i rezerwy odnoszących się do:

Reklama

• należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych [głównie należności handlowe] w wysokości 20 701 tys. zł, przy czym ok. 93% należności objętych odpisem to należności powstałe w I połowie 2020 roku [w tym ok. 70% to należności powstałe w II kwartale 2020 r.] dla których ściągalność charakteryzuje się znacznie niższym poziomem skuteczności w porównaniu do poziomów historycznych, co w głównej mierze związane jest ze statusem Emitenta jako podmiotu w upadłości oraz, w mniejszym stopniu, w związku z obniżeniem wiarygodności kredytowej części kontrahentów w związku z aktualnym otoczeniem biznesowym branży budowlanej uwzględniającym sytuację epidemiczną,

• zapasów w wysokości 5 692 tys. zł, w szczególności dotyczących produkcji realizowanej na potrzeby własne dla kontraktów budowalnych, jak również obniżeniem poziomu sprzedaży zewnętrznej wynikającym z obniżonej wiarygodności biznesowej Emitenta jako podmiotu w upadłości jak również w związku z aktualnym otoczeniem biznesowym dla branży budowlanej uwzględniającym sytuację epidemiczną,

• kosztów odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwalnianych pracowników w wysokości 9 148 tys. zł w ramach rozpoczętego w II kwartale 2020 roku procesu zwolnień,

• przeszacowania wartości portfela kontraktów długoterminowych w związku z ujęciem w wycenie kontraktów naliczonych ze strony zamawiających w II kwartale 2020 roku kar oraz not obciążeniowych poprzez utworzenie odpisu aktualizacyjnego w łącznej kwocie 6 795 tys. zł.

Mając powyższe na uwadze na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2020 roku [tj. narastająco za I oraz II kwartał 2020 roku] istotny wpływ miało m.in.

• utworzenie odpisów na należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe w łącznej wysokości 23 193 tys. zł,

• utworzenie odpisów na zapasy w łącznej wysokości 9 781 tys. zł,

• utworzenie odpisów na posiadane udziały w spółce zależnej Energotest Sp. z o.o. w wysokości 9 220 tys. zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz odpisu na wartości firmy w wysokości 7 610 tys. zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

• ujęcie rezerwy na koszty odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwalnianych pracowników w wysokości 9 148 tys. zł,

• przeszacowanie kontraktów długoterminowych w związku z ujęciem kar w wycenie kontraktów w kwocie 6 795 tys. zł.

Wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2020 roku, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzone zostały przy założeniu braku kontynuacji działalności w istotnie niezmienionym zakresie. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku, według najlepszej wiedzy Syndyka masy upadłości, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostaje w toku prac realizowanych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2020 r., w tym procesu rewizji finansowej w odniesieniu do skróconych sprawozdań finansowych za ww. okres i tym samym ostateczne dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 30 września 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Marcin FerdynSyndyk masy upadłości

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »