Reklama

ELBUDOWA (ELB): Szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok Grupy oraz Spółki - raport 25

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 24 kwietnia 2019 roku procesu wstępnej agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych Emitenta za 2018 rok.

Reklama

Emitent informuje również, iż w oparciu o testy na utratę wartości przeprowadzone zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych dotyczących udziałów w spółce zależnej Energotest sp. z o.o. oraz aktywów niematerialnych dotyczących niezakończonych prac rozwojowych Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących:

- w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok:

• inwestycji w jednostkach zależnych dotyczących udziałów w spółce zależnej Energotest sp. z o.o. w wysokości 8,8 mln zł

• aktywów niematerialnych dotyczących niezakończonych prac rozwojowych w wysokości 2,4 mln zł

- w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok:

• wartości firmy dotyczącej spółki zależnej Energotest sp. z o.o. w wysokości 7,1 mln zł

• aktywów niematerialnych dotyczących niezakończonych prac rozwojowych w wysokości 2,4 mln zł.

Zidentyfikowana utrata wartości bilansowej dotycząca spółki zależnej Energotest sp. z o.o. wynika z wypracowanych przez tę spółkę w 2018 roku wyników finansowych oraz aktualnych ocen perspektyw rynkowych wpływających na projekcję wyników finansowych tego podmiotu znajdujących się u podstaw testu na utratę wartości. Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny.

Emitent prezentuje poniżej skonsolidowane oraz jednostkowe szacunkowe wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniające utworzenie opisanych powyżej odpisów aktualizacyjnych.

Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku:

• przychody ze sprzedaży - 763 mln zł,

• strata netto - 72 mln zł,

• strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej - 72 mln zł.

Jednostkowe szacunkowe wyniki finansowe ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku:

• zamówienia - 586 mln zł,

• przychody ze sprzedaży - 724 mln zł,

• strata netto - 67 mln zł.

Na wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok istotny wpływ miała m.in. rezerwa (61,4 mln zł) utworzona w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na kontrakcie budowy instalacji Metatezy realizowanym dla PKN Orlen S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 oraz istotne pogorszenie wyników na tym kontrakcie. Kluczowe dla Spółki jest obecnie zakończenie i rozliczenie wyżej wymienionego projektu.

Emitent wyjaśnia również, iż niezależnie od wskazanych powyżej dokonanych operacji o charakterze księgowym, na odchylenia w poziomie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku netto w porównaniu do danych zaprezentowanych w raporcie bieżącym 35/2018 wpływ miały następujące okoliczności:

• spadek skuteczności pozyskiwania nowych kontraktów,

• niezrealizowania części przychodów zaplanowanych dla kontraktów przewidzianych do pozyskania, a nie pozyskanych w II półroczu 2018 roku,

• proces aktualizacji budżetów kontraktów, w tym takich dla których zidentyfikowano wzrost kosztów realizacji.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zaprezentowane ujemne wyniki finansowe za okres sprawozdawczy znajdują się poniżej zadeklarowanych w części umów finansowych, wybranych wskaźników finansowych oczekiwanych przez instytucje finansowe współpracujące z Emitentem. Niemniej Emitent wyjaśnia, iż w jego ocenie, z uwagi na podjęte działania oraz rozmowy z instytucjami finansowymi, do momentu zawarcia umowy w sprawie finansowania działalności Spółki (o projekcie, której które Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2019) powyższa okoliczność nie powinna mieć wpływu na zmianę bieżącej realizacji umów finansowych.

Spółka informuje, że przedstawione wyżej szacunkowe wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, będących w trakcie badania, danych finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, co do których biegły rewident nadal prowadzi proces rewizji finansowej.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2018 rok, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu

o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. Spółki i Grupy Kapitałowej przedstawi w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym, które zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Roman Przybył Prezes Zarządu
2019-04-24Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »