Reklama

ALTUSTFI (ALI): Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. - raport 52

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”

lub "ALTUS TFI”), informuje iż w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 r. Na podstawie wstępnej analizy danych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za III kwartał 2019 r., tj. za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 r.

Reklama

I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł w III kwartale 2019 r. 3.726 tys. zł (spadek o 93,46 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na przychody ze sprzedaży w wysokości 47.357 tys. zł., wobec: 197.326 tys. zł w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 76,00 %,

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły w III kwartale 2019 r. 5.964 tys. zł. (spadek o 87,04%), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na koszty działalności operacyjnej w wysokości 52.952 tys. zł., wobec: 143.807 tys. zł w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 63,18 %,

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł w III kwartale 2019 r. minus 2.238 tys. zł. (spadek o 120,35 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na szacunkowy wyniki netto ze sprzedaży w wysokości minus 5.595 tys. zł., wobec: 53.519 tys. zł w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 110,45 %,

d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł w III kwartale 2019 r. minus 2.223 tys. zł. (spadek o 127,18 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na szacunkowy wynik netto w wysokości minus 7.660 tys. zł., wobec: 42.612 tys. zł w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 117,98 %,

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł w III kwartale 2019 r. 20.223 tys. zł. (spadek o 71,5 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 przekłada się na przychody ze sprzedaży w wysokości 101.568 tys. zł., wobec: 240.395 tys. zł., w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 57,75%

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w III kwartale 2019 r. wyniosły 15.819 tys. zł. (spadek o 71,8 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na koszty działalności operacyjnej w wysokości 87.087 tys. zł., wobec 176.448 tys. zł., w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 50,64 %

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł IIII kwartale 2019 r. 4.404 tys. zł. (spadek o 70,1 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na wynik netto ze sprzedaży w wysokości 11.861 tys. zł, wobec: 63.947 tys. zł., w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 81,18 %

d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł w III kwartale 2019 r. 3.475 tys. zł. (spadek o 67,8 %), co w ujęciu narastającym za okres I-III kwartał 2019 r. przekłada się na wynik netto w wysokości 9.728 tys. zł, wobec: 51.131 tys. zł., w I-III kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 80,97%

Łączne aktywa netto pod zarządzaniem Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2019 r. wynosiły 2,8 mld zł i były mniejsze od aktywów na koniec II kwartału 2019 r. o 236 mln zł. Grupa Kapitałowa odnotowała

spadek aktywów netto pod zarządzaniem o 7,68% w stosunku do aktywów na koniec czerwca 2019 r.

Niższa wartość aktywów netto jakimi zarządza Grupa Kapitałowa przełożyła się bezpośrednio na uzyskiwane przychody ze sprzedaży. W samym III kwartale 2019 r. wartość przychodów zmalała w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. o 50,6 mln zł.

Zysk netto w samym III kwartale na poziomie Grupy Kapitałowej wyniósł 2,56 mln zł i był niższy niż w I i II kwartale 2019 r.

Na wyniki po III kwartałach 2019 roku miały wpływ zdarzenia opisane w raporcie 18/2019 z 23 kwietnia 2019 roku i w raporcie 41/2019 z 22 lipca 2019 roku i ich kontynuacja oraz zdarzenia jednorazowe odnotowane w szczególności w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku. Do zdarzeń tych należy przekazanie części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Rockbridge TFI”) lub podmiotów spoza Grupy Kapitałowej jak również rozpoczęcie likwidacji kilku funduszy inwestycyjnych. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez Emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy podobnie jak w poprzednich kwartałach spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w Spółce, z tytułu zakończenia współpracy (pierwszy kwartał 2019 roku) oraz obciążenie kosztów w II kwartale 2019 roku rezerwą z tytułu kary finansowej w wysokości 2,5 mln zł nałożonej w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której Towarzystwo informowało w raporcie nr 37/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. W raportowanym okresie zawiązana została także rezerwa na jedną fakturę sporną. W III kwartale nie odnotowano istotnych zdarzeń jednorazowych wpływających na rachunek wyników Emitenta i Grupy Kapitałowej.

Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane

Grupy Kapitałowej ALTUS TFI. Przypomnieć należy, iż ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kwartał 2019 r. mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i

opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć

na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze

względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane

w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-18Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-10-18Remigiusz ZalewskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »