Reklama

ALTUSTFI (ALI): Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2019 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka” lub "ALTUS TFI”), informuje iż w dniu 15 kwietnia 2020 r. powziął informację o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019. Na podstawie wstępnej analizy danych i prac audytowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS TFI za rok 2019 r., tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Reklama

I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł w 2019 r. 51.162 tys. zł wobec 232.395 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 78,00 %,

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły w 2019 r. 58.189 tys. zł. wobec 179.657 tys. zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 67,6 %,

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł w 2019 roku minus 7.027 tys. zł. wobec 52.738 tys. w 2018 roku, co stanowi spadek o 113,32 %,

d) szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł 2019 roku minus 17.384 tys. zł. wobec 39.851 tys. zł w 2018 roku., co stanowi spadek o 143,62%.

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł w 2019 roku 121.110 tys. zł. wobec 287.822 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 57,92%

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI w 2019 roku wyniosły 103.639 tys. zł. wobec 222.707 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 53,46 %

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł w 2019 r. 17.471 tys. zł. wobec 65.115 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 73,17 %

d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł w 2019 roku 3.949 tys. zł. wobec 52.239 tys. zł. w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%

Łączne aktywa netto pod zarządzaniem Grupy Kapitałowej na koniec 2019 r. wynosiły 2,9 mld zł i były mniejsze od aktywów na koniec 2018 r. o 5,4 mld zł. Grupa Kapitałowa odnotowała spadek aktywów netto pod zarządzaniem o 65,06% w stosunku do aktywów na koniec grudnia 2018 r.

Niższa wartość aktywów netto jakimi zarządza Grupa Kapitałowa przełożyła się bezpośrednio na uzyskiwane przychody ze sprzedaży.

Na powyższe dane finansowe wpływ miały również wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez Grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych od których Grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Grupa odnotowała duży spadek aktywów pod zarządzaniem spowodowany z jednej strony słabą koniunkturą na GPW i globalnych rynkach finansowych, a z drugiej strony był to nadal efekt niekorzystnych zdarzeń związanych z Grupą Kapitałową, a w szczególności z Altus TFI, które miały miejsce od sierpnia 2018 roku. Część aktywów zostało przekazanych również poza Grupę oraz otwarto likwidację kilku funduszy inwestycyjnych. Spadek przychodów z działalności operacyjnej był spowodowany także dużą ilością żądań wykupów certyfikatów inwestycyjnych funduszy Alter oraz brakiem zainteresowania dystrybutorów bankowych sprzedażą nowych funduszy z oferty spółki zależnej Rockbridge TFI, co w konsekwencji przełożyło się na niższe przychody z podstawowej działalności operacyjnej całej Grupy Kapitałowej. Do niekorzystnych czynników wpływających na uzyskiwane przez Grupę Kapitałową przychodów trzeba również zaliczyć implementację dyrektywy MIFiD II, która spowodowała zamknięcie się dystrybutorów przede wszystkim bankowych i skupienie się ich na sprzedaży produktów wyłącznie z własnej grupy kapitałowej.

Koszty z działalności podstawowej są skorelowane z wysokością aktywów jakimi zarządza Grupa Kapitałowa. W związku z powyższym ich spadek jest po części związany ze spadkiem aktywów.

Na poziom kosztów wpływ również miała wypłata rekompensaty dla osób pełniących funkcję w Spółce z tytułu zakończenia współpracy oraz kary finansowe nałożone w drodze decyzji administracyjnej przez Komisję Nadzoru Finansowego na Spółkę. Pierwsza kara w wysokości 2,275 mln zł z tytułu nieprawidłowości związanych z wyceną spółki Centrum Finansowe S.A. została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych. Kara finansowa nałożona na Spółkę w dniu 4 lutego 2020 r. w wysokości 7 mln zł została ujęta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości stosowanymi przez Spółkę jako rezerwa w sprawozdaniu jednostkowym Spółki za rok 2019.

Grupa Kapitałowa dokonała również weryfikacji umów pod kątem kosztów ponoszonych w ramach Grupy w celu ograniczenia kosztów operacyjnych.

Powyższe informacje o danych finansowych Emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane

Grupy Kapitałowej ALTUS TFI. Przypomnieć należy, iż ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS

Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale

zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania

Finansowego za 2019 rok oraz prowadzonych prac audytowych, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za rok 2019 mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i

opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć

na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze

względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-15Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-04-15Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »