Reklama

TAURONPE (TPE): Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON”) za I półrocze 2020 r. i II kwartał 2020 r.

Spółka informuje, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w TAURON Ciepło Sp. z o.o. ("TAURON Ciepło”) oraz zgodnie z MSSF 5 ("Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”) na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w TAURON Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz aktywów netto TAURON Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do TAURON Ciepło.

Reklama

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

a) I półrocze 2020 r.

Przychody ze sprzedaży: 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana: 299 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

2 408 mln zł, w tym działalność zaniechana: 92 mln zł

EBIT (zysk/strata operacyjna): 362 mln zł, w tym działalność zaniechana: (778) mln zł

Zysk/strata brutto: 117 mln zł, w tym działalność zaniechana: (779) mln zł

Strata netto: (317) mln zł, w tym działalność zaniechana: (781) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 812 mln zł, w tym działalność zaniechana: 32 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:

- Dystrybucja: 1 689 mln zł

- OZE: 164 mln zł

- Wytwarzanie: 26 mln zł

- Sprzedaż: 403 mln zł

- Wydobycie: 7 mln zł

b) II kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 719 mln zł, w tym działalność zaniechana: 97 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 450 mln zł, w tym działalność zaniechana: 16 mln zł

EBIT (strata operacyjna): (112) mln zł, w tym działalność zaniechana: (822) mln zł

Strata brutto: (115) mln zł, w tym działalność zaniechana: (822) mln zł

Strata netto: (479) mln zł, w tym działalność zaniechana: (819) mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 872 mln zł, w tym działalność zaniechana: 19 mln zł

EBITDA w podziale na segmenty:

- Dystrybucja: 1 005 mln zł

- OZE: 42 mln zł

- Wytwarzanie: 28 mln zł

- Sprzedaż: 220 mln zł

- Wydobycie: 43 mln zł

Poniższe wskaźniki dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i zaniechanej

Dług netto na 30 czerwca 2020 r.: 10 098 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2020 r.: 2,66x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I półrocze 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 24,6 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 23,86 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 5,87 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,00 TWh

Produkcja ciepła: 6,70 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,99 TWh

Produkcja węgla handlowego: 2,49 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,88 mln ton

b) II kwartał 2020 r.

Dystrybucja energii elektrycznej: 11,35 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,03 TWh

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,66 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,42 TWh

Produkcja ciepła: 1,73 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,13 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,30 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 0,99 mln ton

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r.:

a) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach Wydobycie (179 mln zł) i Wytwarzanie (48 mln zł) w łącznej wysokości 227 mln zł. Powyższe odpisy nie wpłynęły na EBITDA Grupy TAURON,

b) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto TAURON Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Powyższy odpis nie wpłynął na EBITDA Grupy TAURON,

c) rozwiązanie w II kwartale 2020 r. rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA Grupy TAURON,

d) wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w I półroczu 2020 r. o 149 mln zł (brak wpływu na EBITDA). W II kwartale 2020 r. wystąpiły dodatnie różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 89 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

e) zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, szacowany wpływ pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy TAURON za I półrocze 2020 r. wynosi 147 mln zł i jest konsekwencją przede wszystkim niższych wolumenów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,

f) zmiana strategii zabezpieczania potrzeb umorzeniowych w zakresie uprawnień do emisji CO2, w ramach której jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Transakcje przeprowadzone w ramach realizacji powyższej zmiany strategii obciążyły EBITDA Grupy TAURON w I półroczu 2020 r. w wysokości 125 mln zł,

g) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 249 mln zł, w związku z szacowanym brakiem możliwości jego realizacji w możliwej do przewidzenia przyszłości. Powyższy odpis nie miał wpływu na EBITDA Grupy TAURON.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2020 r., którego publikację zaplanowano na 19 sierpnia 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-11Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2020-08-11Oliwia TokarczykProkurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »