Reklama

GRODNO (GRN): Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Reklama

Zarząd Grodno S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze roku obrotowego 2020/2021, tj. za okres 01.04.2020 – 30.09.2020:

Dane skonsolidowane:

Przychody: 335,7 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 15%.

EBIT: 10,6 mln zł wobec 4,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 153%.

EBITDA: 13,4 mln zł wobec 6,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 96%.

Zysk netto: 8,4 mln zł wobec 2,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 253%.

Dane jednostkowe:

Przychody: 320,7 mln zł wobec 270,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 19%

EBIT: 8,2 mln zł wobec 2,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 187%

EBITDA: 10,7 mln zł wobec 5,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 108%

Zysk netto: 6,4 mln zł wobec 1,4 mln zł rdr w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 361%.

Na wzrost przychodów w analizowanym okresie wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w szczególności fotowoltaiki (+175% rdr). Wzrost Grupa odnotowała również w obszarze pomp ciepła (+175% rdr). Udział sprzedaży segmentu OZE w skonsolidowanych przychodach wyniósł 31% wobec 13% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrost przychodów Grupy był wyższy od wzrostu kosztów operacyjnych, co miało pozytywny wpływ na dynamikę pozycji wynikowych.

Ponadto wpływ na prezentowane wyniki miało otrzymane przez spółki Grupy w miesiącach kwiecień-wrzesień 2020 r. wsparcie z ramach programów związanych COVID-19, obejmujące umorzenie składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zaprezentowane w niniejszym raporcie informacje finansowe EBITDA, EBIT oraz zysk netto nie są definiowane w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.

Definicje zastosowanych przez Emitenta w niniejszym raporcie wskaźników APM:

- szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019/20) powiększoną o amortyzację (pozycja II. 1. sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019/20). EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.

- szacunkowy wynik EBIT jest tożsamy z szacunkową wartością zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja IX sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019/20).

- szacunkowy zysk netto jest tożsamy z szacunkową wartością zysku (straty) netto (pozycja XIV sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019/20).

Dobór APM przedstawianych w niniejszym raporcie został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Emitenta. EBITDA, EBIT i zysk netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne spółki może się różnić

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany wobec okresu porównawczego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16Andrzej JurczakPrezes ZarząduAndrzej Jurczak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »