Reklama

WIKANA (WIK): Szczegółowe warunki dot. znaczącej umowy podpisanej przez Spółkę zależną w zw. z raportem bieżącym 67/2009 i 35/2010. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że:

- raportem bieżącym nr 67/2009 z dnia 9 października 2009 roku informował o zawarciu w dniu 8 października 2009r. przez jednostkę zależną od emitenta - WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego i sprzedaży dokumentacji technicznej. Informacje dotyczące wartości i szczegółów umowy zostały opóźnione do dnia 31 października 2010 roku, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej,

Reklama

- raportem bieżącym nr 35/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku informował o zmianie terminu opóźnienia przedmiotowych informacji na 31 grudnia 2010 roku. W tym samym dniu, tj. 12 listopada 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego została pisemnie poinformowana przez emitenta, na temat przyczyn rozbieżności pomiędzy ostatecznym terminem opóźnienia wyznaczonym w raporcie 67/2009, a terminem publikacji raportu 35/2010 w którym datę opóźnienia przesunięto.

Niniejszym Zarząd WIKANA S.A. informuje, że na podstawie Umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego i sprzedaży dokumentacji technicznej zawartej w dniu 8 października 2009 roku pomiędzy WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie a BIO POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o. nabyła dokumentację techniczną wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące budowy elektrowni biogazowej 1 MW. Wartość tych praw i dokumentacji technicznej wyceniono na 560 000,00 PLN (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych polskich).

Realizacja umowy i wypłata należnej ceny zastrzeżona została warunkiem:

- zakupu przez WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. nieruchomości obejmującej działki gruntu 629/22 i 1765/1;

- przeniesienia przez odpowiednie organy na WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. pozwoleń i praw uzyskanych przez BIO POWER Sp. z o.o.

W przypadku niemożności realizacji któregokolwiek z warunków, spółka WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. miała prawo odstąpienia od niniejszej umowy, na podstawie oświadczenia o odstąpieniu złożonego do dnia 31 stycznia 2010 r.

W załączniku nr 2 do tej umowy, zmienionego aneksem z dnia 29 października 2010 roku, stanowiącego zobowiązania dodatkowe stron ustalono że do dnia 31 grudnia 2010 roku WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. zleci BIO POWER Sp. z o.o. realizację części technologicznej projektu, w tym dostawę urządzeń do budowy bioelektrowni, za wynagrodzenie nie niższe od kwoty 5 676 000,00 PLN (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych polskich). Od zobowiązania tego WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. miała prawo odstąpić w przypadku uzyskania korzystniejszych warunków realizacji części technologicznej ze strony firmy konkurencyjnej w stosunku do BIO POWER Sp. z o.o. i nie otrzymania kontroferty ze strony BIO POWER Sp. z o.o.

W załączniku nr 3 do tej umowy, zmienionego aneksem z dnia 29 października 2010 roku, stanowiącego klauzulę poufności ustalono, że do dnia 31 grudnia 2010 roku strony zobowiązują się do utrzymania poufności, tak co do faktu zawarcia i treści niniejszej Umowy, jak również co do wszelkich innych informacji zebranych w trakcie negocjacji i dokonywania przez WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. inwestycji ponad zakres wymagany obowiązkiem informacyjnym nałożonym na WIKANA S.A. jako Spółki notującej akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawą do uznania umowy za znaczącą, była łączna wartość zobowiązań WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. w stosunku do BIO POWER Sp. z o.o., które łącznie wynosiły 6 236 000,00 PLN. Kwota ta przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta (jako kryterium odniesienia przyjęto wartość kapitałów własnych WIKANA S.A. wykazanych w raporcie za III kwartał 2009 roku).
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »